Inštitut za neionizirna sevanja
Home » Kako so v izoblikovanih mejnih vrednostih zaobjeti potencialno bolj občutljivi na EMS (otroci, starejši, oboleli…)?

Kako so v izoblikovanih mejnih vrednostih zaobjeti potencialno bolj občutljivi na EMS (otroci, starejši, oboleli…)?

od jure
Smernice uporabljajo vrsto mehanizmov, ki zagotavljajo, da so vsi ljudje enako zaščiteni pred škodljivimi vplivi EMS. Eden od teh je uporaba varnostnih faktorjev, ki zagotavljajo, da so mejne vrednosti veliko nižje od izpostavljenosti, pri katerih so ugotovljeni škodljivi vplivi na zdravje ljudi. Pomembna kategorija z vidika fiziološke razlike med ljudmi je izpostavljenost celotnega telesa, ki lahko pri visokih jakostih EMS privede do zvišanja telesa temperature do te mere, da lahko pride do stresa srčno-žilnega sistema. Poseben varnostni faktor za prebivalstvo je uveden tudi zaradi možnosti, da je del prebivalstva, ki vključuje otroke, nosečnice in ostarele, morebiti bolj občutljiv na izpostavljenost EMS, za kar pa je zelo malo znanstvenih dokazov.
Prikaz opozorilnih vrednosti, ki so frekvenčno odvisne. Zunanja polja nizkih frekvenc lahko v telesu povzročijo inducirane tokove in električna polja, ki vzdražijo tkiva. Zunanja polja visokih frekvenc pa se v telesu absorbirajo in lahko vodijo do njegovega segrevanja. V delu srednjih frekvenc se oba pojava prekrivata.

Mednarodno priznane mejne vrednosti ICNIRP temeljijo na jasno dokazanih učinkih; t.j. učinkih, ki so bili ugotovljeni na podlagi sprejetih strogih znanstvenih kriterijev. Pri tem je bil upoštevan najslabši možni primer ter uveden velik dodatni varnostni faktor 50 z namenom, da se upošteva vse kategorije prebivalstva, vključno z otroki, starejšimi in obolelimi. To je jasno navedeno v opisu postopkov, ki jih je ICNIRP uporabila pri izoblikovanju mejnih vrednosti (glej https://www.icnirp.org/).