Inštitut za neionizirna sevanja
Home » ALARA

ALARA

od jure
ALARA

ALARA je kratica za »As Low As Reasonably Achievable« in označuje politiko zmanjševanja znanih tveganj, ki želi zmanjšati izpostavljenost do meje, ki je še sprejemljiva glede na stroške, tehnologijo, koristi za splošno zdravje in varnost ter druge socialne in ekonomske parametre. ALARA se danes upošteva predvsem pri varstvu pred ionizirnimi sevanji. Mejne vrednosti niso postavljene na podlagi praga, temveč na podlagi »sprejemljivega tveganja«. V teh okoliščinah je smiselno zmanjševati tveganje, za katero predvidevamo, da morda obstaja tudi na ravneh, ki so nižje od priporočenih mejnih vrednosti in to na podlagi predpostavke, da je »sprejemljivo tveganje« lahko zelo različno in je odvisno od posameznika. To načelo ni primerno v zvezi z EMP (niti NF niti z visokofrekvenčnimi), ko ni pričakovati tveganja pri nizkih nivojih izpostavljenosti kljub razširjenosti izpostavljenosti.