Inštitut za neionizirna sevanja
Home » Kateri so glavni viri nizkofrekvenčnih EMP ?

Kateri so glavni viri nizkofrekvenčnih EMP ?

od jure

Da lahko elektrika iz elektrarne prispe v naše domove, je potreben celoten elektroenergetski sistem, ki je sestavljen iz nizko-, srednje- in visokonapetostnih vodov; povezan je s transformatorji. Naprave za prenos, distribucijo, ožičenje v domovih ter električne naprave so viri nizkofrekvenčnih EMP v našem okolju. V stavbah v bližini daljnovodov vrednost tega ozadja znaša do okrog 0,2 μT. Poleg daljnovodov in gospodinjskih naprav so pomembni viri EMP nizkih frekvenc še elektrarne in transformatorji, varilne naprave, medicinske naprave, naprave proti kraji, indukcijske plošče in železniški transportni sistemi.
Visoke napetosti se uporabljajo za prenos in distribucijo električne energije, razmeroma nizke napetosti pa v gospodinjstvih. Napetosti, ki nastajajo ob napravah za prenos električne energije, se skoraj ne spreminjajo, tokovi po visokonapetostnih vodih pa so odvisni od porabe energije in ta se s časom zelo spreminja.

Polja ekstremno nizkih frekvenc imajo električno in magnetno komponento:
• Električno polje je sila, ki nastane zaradi privlačnosti in odbijanja električnih nabojev (vzrok električnega toka). Merimo ga v voltih na meter (V/m).
• Magnetno polje je sila, ki nastane kot posledica gibanja nabojev (električni tok). Njegovo jakost (intenzivnost) običajno merimo v enoti tesla (T).Generirano električno in magnetno polje imata enaki frekvenci kot napetost in tok, ki ga povzročata, to je 50Hz ali 60Hz (predvsem v ZDA).

Jakost električnega in magnetnega polja se z oddaljenostjo od vira zmanjšuje.
Električna polja so najmočnejša v neposredni bližini visokonapetostnih daljnovodov (do 5 kV/m in v nekaterih primerih tudi več), magnetna polja pa so najvišja v neposredni bližini gospodinjskih naprav (sušilnik za lese) in naprav za varjenje (do nekaj mT).