Inštitut za neionizirna sevanja
Home » Električna vozila

Električna vozila

od jure
Električna vozila kot vir energije uporabljajo električno energijo, shranjeno v akumulatorju. Poleg električnih vozil so v uporabi tudi hibridna vozila, ki imajo poleg akumulatorjev in elektromotorja vgrajen motor z notranjim izgorevanjem. Hibridnih vozil ne moremo polniti iz električnega omrežja tako kot električna vozila, tovrstno polnjenje je mogoče pri priključnih hibridnih vozilih.
Električna vozila
Električna vozila in polnilnice električnih vozil povzročajo enosmerna (statična) ter izmenična električna in magnetna polja. Od akumulatorja do krmilnika teče enosmerni tok, v njegovi okolici nastane statično magnetno polje. Po drugi strani pa izmenična polja nastajajo zaradi izmeničnih tokov. Izmenična polja spreminjajo svojo smer v rednih intervalih. Električno omrežje deluje pri frekvenci 50 Hz, ki jih prištevamo med nizke frekvence. V električnih vozilih pa se uporabljajo tudi višje frekvence do nekaj 100 kHz, ki jih prištevamo med srednje frekvence.

Električna in magnetna polja električnih vozil

Električna vozila-graf1
Prikaz polj, ki jih povzročajo različni sklopi električnega vozila: zgoraj med klasičnim polnjenjem, spodaj med brezžičnim polnjenjem. Barve prikazujejo, kateri sklopi električnega vozila povzročajo EMS v določenem frekvenčnem območju: statična polja (zelena), polja frekvence do 20 Hz (modra), frekvence 50 Hz (oranžna), in frekvence več kot 20 kHz (svetlo modra).

Izpostavljenosti v električnih vozilih

Glede na številne izvedene meritve v električnih avtomobilih vrednosti v kabini dosegajo do 20 odstotkov mejnih vrednosti smernic ICNIRP za magnetno polje v prostoru Največje vrednosti so dosežene v območju stopal ter v bližini akumulatorskega sklopa. Na višini, kjer se nahaja trup in glava voznika in potnikov v vozilu, znašajo vrednosti magnetnega polja do 2 odstotka mejnih vrednosti ICNIRP. V hibridnih vozilih so vrednosti magnetnega polja primerljive z vrednostmi v električnih vozilih.

oznaka
vrsta vozila
moč [kW]
izpostavljenost [%ICNIRP]
lokacija največje izpostavljenosti
EV
električno
11
14,3
sovoznikovo stopalo
EV
priključni hibrid
30
17,8
nad zadnjo baterijo
EV
mali hibrid
10
7,9
nad zadnjo baterijo
EV
električno
10
5,9
stopalo zadnjega potnika
EV
električno
34
4
sovoznikov sedež
EV
električno
40
3,2
sovoznikov sedež
EV
gorivne celice
100
2,1
sovoznikov sedež
EV
električno
35
2,7
sovoznikovo stopalo
NI
bencin
75
2,7
sovoznikov sedež
NI
bencin
66
9
levi zadnji sedež
NI
diesel
125
10
levi zadnji sedež

Izpostavljenost med polnjenjem

Električne polnilne naprave so zaradi velikih električnih tokov, ki tečejo znotraj polnilnih naprav in po vodnikih, vir magnetnih polj nizkih in srednjih frekvenc. V neposredni bližini polnilnih naprav so med samim postopkom polnjenja lahko mejne vrednosti za magnetno polje v prostoru sicer presežene, a so območja s preseženimi vrednostmi omejena na zelo majhno območje tik ob napravah. Z oddaljenostjo vrednosti hitro upadejo in že na oddaljenosti 20 cm od naprav mejne vrednosti niso več presežene.
Pri brezžičnem polnjenju električnih vozil, ki je še v fazi razvoja in preizkušanja, se električna energija iz polnilnice v električno vozilo prenaša na osnovi indukcije. V bližini tuljav za brezžično poljenje je prisotno močno magnetno polje frekvenc med 10 kHz in 150 kHz. Meritve 25 kWh brezžičnega sistema polnjenja, ki deluje pri 20 kHz, so pokazale, da vrednosti magnetnega polja v okolici električnega vozila na človeku dostopnih mestih dosežejo do 20 µT, znotraj električnega vozila pa so vrednosti pod 1 µT. Mejne vrednosti smernic ICNIRP pri tej frekvenci so 27 µT, kar pomeni, da mejne vrednosti niso presežene, a najvišje izpostavljenosti niso dosti nižje od mejnih vrednosti.
Pričakuje se, da bo polnjenje električnih vozil pomembno vplivalo na porabo električne energije doma. To bo vplivalo na obremenitve električne napeljave doma ter vseh električnih vodov in naprav, po katerih električna energija prispe do našega doma: transformatorskih postaj in vseh električnih vodov do naših domov in vodov, ki napajajo transformatorske postaje. Bolj kot so električne naprave obremenjene, večje je magnetno polje v njihovi bližini.

Električna vozila in zdravje

Dolgoročnih študij o izpostavljenosti v električnih vozilih in vplivih na zdravje še ni, saj se električna vozila uporabljajo šele krajši čas, prav tako pa je tudi danes njihova razširjenost še zelo nizka. A izpostavljenosti nizkofrekvenčnim magnetnim poljem so bile v preteklosti že obširno preiskovane v številnih raziskavah. Nekoliko manj je opravljenih raziskav za srednje frekvence. Že v preteklosti so se uporabljale naprave, ki so delovale v tem frekvenčnem območju, npr. srednjevalovni oddajniki, naprave v medicini in fizioterapiji, vendar je bilo tovrstnih naprav malo. Razširile so se v zadnjih 10 letih z razmahom uporabe indukcijskih kuhališč, varčnih sijalk, naprav z inverterskim krmiljenjem električnih motorjev (klimatske naprave, pralni stroji …) in številnih naprav z elektronskimi napajalniki. Vendar so izpostavljenosti v električnih vozilih bistveno nižje od mejnih vrednosti, ki jih določajo smernice INICRP ter evropska priporočila. Za vse izpostavljenosti, ki so nižje od mednarodnih priporočil pa velja, da ni znanih in potrjenih škodljivih vplivov na zdravje.
Ljudje z elektronskimi vsadki v električnih vozilih niso izpostavljeni morebitnim tveganjem. Med vožnjo z električnim avtomobilom in med njihovim polnjenjem pri ljudeh s srčnimi spodbujevalniki in defibrilatorji ne prihaja do motenj delovanja vsadkov.