Inštitut za neionizirna sevanja
Home » Gospodinjske naprave

Gospodinjske naprave

od jure
Najmočnejša nizkofrekvenčna električna polja, ki jih navadno najdemo v okolju, so pod visokonapetostnimi daljnovodi. V nasprotju s tem pa najmočnejša magnetna polja nizkih frekvenc navadno najdemo v neposredni bližini motorjev in drugih električnih naprav.
Značilne vrednosti magnetnega (a) in električnega (b) polja gospodinjskih naprav na različnih oddaljenostih (za magnetno poje na 3 cm, 30 cm in 100 cm; za električno polje na 30 cm).

Mnogi ljudje so presenečeni, ko se zavedo različnih magnetnih polj, ki obdajajo električne naprave. Poljska jakost ni odvisna od velikosti, zapletenosti, moči in glasnosti naprave. Celo med na prvi pogled podobnimi napravami se jakosti magnetnih polj zelo razlikujejo. Tako na primer nekateri sušilniki za lase oddajajo zelo močna polja, okrog drugih pa jih skoraj ni . Razlike v magnetni poljski jakosti so odvisne od zasnove naprave. Spodnja tabela prikazuje značilne vrednosti pri številnih električnih napravah, ki jih najdemo v gospodinjstvu. Meritve smo izvedli v akreditiranem laboratoriju Inštituta za neionizirna sevanja v Ljubljani. Omeniti je treba, da so bili izmerjeni nivoji magnetnega polja precej odvisni od modela naprave in oddaljenosti od nje.

Ugotovitve:

  1. magnetna in električna polja v okolici naprav z oddaljenostjo strmo padajo;
  2. večine gospodinjskih naprav med uporabo ne približujemo neposredno telesu.
  3. Na razdalji 30 cm so magnetna polja, ki obdajajo napravo, v večini primerov 100-krat manjša kot priporočena mejna vrednost, ki za prebivalstvo znaša 200 μT pri 50 Hz.
  4. Na razdalji 30 cm so električna polja, ki obdajajo napravo, v večini primerov 500-krat manjša kot priporočena mejna vrednost, ki za prebivalstvo znaša 5000 V/m pri 50 Hz.