Inštitut za neionizirna sevanja
Home » Izpostavljenost prebivalstva v Franciji magnetnim poljem visokonapetostnih daljnovodov

Izpostavljenost prebivalstva v Franciji magnetnim poljem visokonapetostnih daljnovodov

od blazv

Deshayes-Pinçon in sodelavci (2023) so izvedli obsežno raziskavo o izpostavljenosti otrok do petega leta starosti in celotnega prebivalstva v Franciji magnetnim poljem visokonapetostnih daljnovodov (≥63 kV) z uporabo geografskega informacijskega sistema in ekstrapoliranih terenskih podatkov. Ocena je upoštevala različne scenarije izpostavljenosti glede na omrežno napetost in razdaljo prebivališča od nadzemnega ali podzemnega visokonapetostnega voda. Pridobljeni so bili scenariji izpostavljenosti z uporabo večnivojskega linearnega modela, ustvarjenega iz podatkovne baze meritev operaterja francoskega omrežja za prenos električne energije. Podrobna analiza je pokazala, da 0,11 % prebivalstva v Franciji (skupno 62.889.598) in 0,10 % otrok, starih 0–5 let, živi na območju, ki je potencialno izpostavljeno magnetnemu polju >0,4 μT. Število posameznikov, ki prebivajo na območju, ki so potencialno izpostavljeni magnetnemu polju >0,1 μT predstavlja 1,01 % odrasle populacije, in 1,03 % otrok, starih 0–5 let let. Avtorji študije so ocenili, da med 3.546 in 6.012 otrok starih 0-5 let v Franciji živi v bivališčih, kjer je magnetno polje zaradi nadzemnega ali podzemnega visokonapetostnega voda >0,4 μT, kar v številnih epidemioloških študijah predstavlja prag za statistično povezavo z otroško levkemijo.

Predlagana metodologija omogoča oceniti potencialno sočasno izpostavljenost magnetnim poljem zaradi visokonapetostnih daljnovodov in kablovodov ter skupno število otrok in celotne populacije na določenih območjih (bivališča, šole, zdravstvene ustanove, …).

2023, Deshayes-Pinçon F, Morlais F, Roth-Delgado O, Merckel O, Lacour B, Launoy G, Launay L, Dejardin O. Estimation of the general population and children under five years of age in France exposed to magnetic field from high or very high voltage power line using geographic information system and extrapolated field data. Environ Res 232: 116425. DOI: 10.1016/j.envres.2023.116425