Inštitut za neionizirna sevanja
Home » Ocena izpostavljenosti elektromagnetnim poljem polnilnikov električnih vozil

Ocena izpostavljenosti elektromagnetnim poljem polnilnikov električnih vozil

od blazv

Z naraščanjem števila električnih vozil se povečuje tudi število polnilnic za električna vozila. Polnilna infrastruktura bo umeščena v naše bivalno okolje. Zaradi tega je ocena izpostavljenosti elektromagnetnim poljem, ki jih ustvarjajo polnilniki električnih vozil, pomembno vprašanje. Ta članek ocenjuje izpostavljenost elektromagnetnemu polju šestih polnilnikov električnih vozil. Za oceno stopnje izpostavljenosti polnilnikom električnih vozil so izmerili in analizirali elektromagnetna polja šestih polnilnikov. Poleg tega so bile izmerjene ravni izpostavljenosti elektromagnetnim poljem ocenjene glede na smernice ICNIRP. Pri standardnih polnilnicah so bila izmerjena večja elektromagnetna polja kot pri hitrih polnilnicah. Največje izmerjeno električno polje je bilo na standardnem ročaju stojala tipa B in je doseglo 430 V/m, kar ustreza 10 % mejne vrednosti. Največje magnetno polje je bilo izmerjeno na standardnem stenskem ohišju in je doseglo 46 A/m, kar ustreza 69 % mejne vrednosti. Nobeden od šestih polnilnikov ni presegel mejnih vrednosti glede na smernice ICNIRP.
Pri hitrem polnilniku v stanju polnjenja se je magnetno polje povečalo s polnilnim tokom. Rezultati ocene izpostavljenosti elektromagnetnim poljem šestih polnilnic EV bodo prispevali k vzpostavitvi standardov za vrednotenje izpostavljenosti poljem zaradi polnilnic EV v prihodnosti.

Bae H, Park S. Assessment of the Electromagnetic Radiation Exposure at EV Charging Facilities. Sensors; 23 (1): 162, 2022. doi: 10.3390/s23010162