Inštitut za neionizirna sevanja
Home » Poročilo o študiji osebne izpostavljenosti visokofrekvenčnim EMS

Poročilo o študiji osebne izpostavljenosti visokofrekvenčnim EMS

od blazv

Mobilna omrežja se nenehno razvijajo. Omrežje 5. generacije mobilne telefonije (5G) je naslednja generacija sistemov brezžične tehnologije, ki bo zagotavljala večje hitrosti prenosa podatkov. Za delovanje vsakega novega omrežja je v prostor potrebno umestiti tudi bazne postaje 5G. Da bi ocenili, kakšne so izpostavljenost visokofrekvenčnim elektromagnetnim sevanjem (VF EMS) s poudarkom na prispevku nove tehnologije 5G, je Inštitut za neionizrina sevanja izvedel meritve osebne izpostavljenosti 10 prostovoljcev v Sloveniji zaradi delovanja različnih virov VF EMS.

V sodelovanje je bilo povabljenih 10 prostovoljcev, ki so najmanj 24 ur nosili osebni ekspozimeter, ki je neprestano v 5 sekundnih intervalih beležil vrednosti VF EMS in jih sproti shranjeval. Po zaključku študije so bili zbrani podatki obdelani ter določene povprečne vrednosti za vsakega posameznika. Izmerjene vrednosti elektromagnetnega polja smo primerjali z mejnimi vrednostmi, ki jih določa slovenska zakonodaja – Uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Ul RS 70/96).

Rezultati meritev osebne izpostavljenosti VF EMS kažejo, da so povprečne izpostavljenosti nizke. Za posameznika z najvišjimi povprečnimi izpostavljenostmi znaša indeks izpostavljeosti 0,0119, kar pomeni, da je bil najbolj izpostavljeni prostovljec v povprečju izpostavljen le malo več kot 1 % dovoljenih mejnih vrednosti za I. območje varstva pred sevanji.

Skupna povprečna vrednost indeksa izpostavljenosti vseh 390.153 meritev, ki so trajale skupno 541,9 ur, znaša le 0,0026, kar predstavlja 0,26 % dovoljenih mejnih vrednosti za I. območje varstva pred sevanji. Rezultati prispevkov posameznih tehnologij kažejo, da največ k povprečni izpostavljenosti prispevajo radijski in televizijski oddajniki (90 %), sledi tehnologija 4G (4 %), tehnologija 2G (3 %), naprave doma (predvsem Wi-Fi in DECT) do 2 % in nato šele nova tehnologija 5G (1 %).

Poročilo si lahko ogledate med publikacijami [PDF].