Inštitut za neionizirna sevanja
Home » Študija GEOCAP o otroških rakih v povezavi z različnimi vplivnimi dejavniki iz okolja v Franciji

Študija GEOCAP o otroških rakih v povezavi z različnimi vplivnimi dejavniki iz okolja v Franciji

od blazv

V Franciji poteka obsežna epidemiološka študija GEOCAP o otroških rakih v povezavi z različnimi vplivnimi dejavniki iz okolja. Bližina visokonapetostnih daljnovodov (63–400 kV), povezana z izpostavljenostjo nizkofrekvenčnim magnetnim poljem, je eden od številnih proučevanih dejavnikov. Študija zajema celinsko Francijo in vključuje 4174 primerov otroških levkemij in 45 000 kontrol, izbranih od leta 2002 do 2010. Izpostavljenost magnetnim poljem je bila izračunana za 1124 otrok, katerih oddaljenost bivališč od daljnovodov je bila dovolj majhna, da so pričakovane povprečne vrednosti višje od referenčne ravni ozadja nad 0,1 μT. Izpostavljenost prebivalcev je bila izračunana z modeliranjem vseh vplivnih daljnovodov v bližini njihovih bivališč.

Opravljeno je bilo pomembno delo pri izračunu izpostavljenosti magnetnim poljem v bivališčih, ki ga ustvarjajo visokonapetostni daljnovodi (63–400 kV). Izvedenih je bilo več kot 1100 izračunov ob upoštevanju več tisoč različnih razponov nadzemnih vodov. To delo je trajalo več let. Izračuni so bili nato primerjani z bazo podatkov, ki vsebuje podatke o 5000 meritvah magnetnega polja.

Izračuni so pokazali, da je 371 od 1124 otrok izpostavljenih nad 0,1 μT, medtem ko je 123 otrok izpostavljenih nad 0,4 μT. Te 371 izračunane izpostavljenosti, ki presegajo 0,1 μT, so bile usklajene z obstoječo zbirko podatkov o meritvah magnetnih polj, izvedenih v naseljenih območjih v bližini daljnovodov. Po ekstrapolaciji izmerjenih vrednosti so bili izvedeni postopki za primerjavo z računskimi rezultati. Odstopanje je bilo nižje od 30 % za 124 oseb (80 %).

Da bi omogočili primerjavo so bile meritve ekstrapolirane na pogoje izračuna (tok in razdalja do vodov). Primerjava izračunov in meritev je vključevala 156 subjektov od 371, katerih izračunani izpostavljenost je bila večja od 0,1 μT. Ta obsežna primerjava izračunov in meritev je pomembno in izvirno delo za konsolidacijo podatkov o izpostavljenosti, uporabljenih v epidemioloških študijah o magnetnem polju, ki ga povzročajo visokonapetostni daljnovodi.

Deschamps F, Deambrogio V. Calculated residential exposure to power frequency magnetic fields for an epidemiological study in France and comparison to measurements. J Radiol Prot 43 (2): 021507, 2023. DOI: 10.1088/1361-6498/acd0b9

Smernice ICNIRP