Inštitut za neionizirna sevanja
Home » Izpostavljenost izjemno nizkofrekvenčnim magnetnim poljem v državah z nizkimi in srednjimi dohodki: pregled

Izpostavljenost izjemno nizkofrekvenčnim magnetnim poljem v državah z nizkimi in srednjimi dohodki: pregled

od jure

Za primerjavo izpostavljenosti ELF-MP prebivalstva v državah  z nizkimi in srednjimi dohodki (LMIC) z državami z visokimi dohodki (HIC), je Baaken s sodelavci (2020) izvedel sistematični pregled literature. V bazi je bilo na voljo 1483 potencialno primernih člankov. Vendar je bilo v kvalitativno sintezo mogoče vključiti le 25 člankov. Študije so pokazale veliko heterogenost v načrtovanju, meritvah in oceni izpostavljenosti. Izpostavljenost, ugotovljena z meritvami na prostem je bila od 0,03 do 4 μT. Povprečna izpostavljenost v zaprtih prostorih v domovih je bila med 0,02 in 0,4 μT. Delež domov, kjer so bile ugotovljene povprečne izpostavljenosti  ≥0,3 μT, je bil pri LMIC večkrat višji v primerjavi z HIC. Na podlagi omejenih razpoložljivih podatkov se je izpostavljenost ELF MP v LMIC zdela višja kot v HIC, vendar je neposredna primerjava težavna zaradi pomanjkanja reprezentativnih in sistematičnih vzorcev.

 

Baaken D, Wollschläger D, Samaras T, Schüz J, Deltour I: Exposure To Extremely Low-Frequency Magnetic Fields In Low- And Middle-Income Countries: An Overview. Radiat Prot Dosimetry 191 (4): 487–500, 2020

 

Za razliko od prejšnjih združenih analiz avtorji niso ugotovili povečanega tveganja za levkemijo med otroci, izpostavljeni večji MF: razmerje verjetnosti (OR) = 1,01, za izpostavljenost ≥0,4 μT  v primerjavi z izpostavljenosti <0,1 μT. Podobno niso opazili nobene povezave v podskupini akutne limfoblastne levkemije, s krajem rojstva, izračunanimi vrednostmi NF MP  ali natančnostjo geokodiranja.