Inštitut za neionizirna sevanja
Home » O nas

O nas

od jure
Meritv - Trstelj

Inštitut za neionizirna sevanja (INIS) je kot neodvisna in nepristrana organizacija registrirana za raziskave in razvoj na interdisciplinarnem področju problematike neionizirnih elektromagnetnih in optičnih sevanj.
V okviru INIS deluje skupina, ki je usposobljena za najzahtevnejše razvojno-raziskovalne naloge s področja tehniškega, administrativnega, pravnega in zdravstvenega nadzora nad neionizirnimi sevanji.
Ker smo mednarodno priznana institucija na področju varstva okolja in varovanja zdravja pred neionizirnimi elektromagnetnimi in optičnimi sevanji, smo s strokovnim kadrom, bogatimi mednarodnimi povezavami in sodobno laboratorijsko opremo vrhunsko usposobljeni, da odgovorimo na vsa vaša vprašanja glede problematike neionizirnih elektromagnetnih in optičnih sevanj v bivalnem in delovnem okolju.

KDO SMO

Inštitut za neionizirna sevanja sestavlja skupina vrhunsko usposobljenih strokovnjakov s področja neionizirnih sevanj.

KJE SMO

Pohorskega bataljona 215

1000 Ljubljna

Tel: 01 5682733

mail: info@inis.si

POOBLASTILA

Akreditacija

Inštitut za neionizirna sevanja je akreditiran pri Slovenski akreditaciji s številko akreditacije (LP-059) na področju preizkušanja (SIST EN ISO/IEC 17025. Akreditacija se nanaša na izvajanje meritev elektromagnetnih sevanj v frekvenčnem območju od 0 Hz do 40 GHz ter optičnih sevanj v območju od 200 – 3000 nm.

Pooblastila Ministrstva za okolje in prostor

Pooblastilo št. 35435-15/2020-3 za izvajanje prvih meritev in obratovalnega monitoringa za vire NF in VF elektromagnetnega sevanja.

Odločba št. 36/04 o imenovanju dr. Petra Gajška za okoljskega izvedenca za izdelavo revizij poročil o vplivih na okolja zaradi obremenjevanja okolja z emisijami elektromagnetnih sevanj ter vplivov na zdravje ljudi.

Pooblastila Ministrstva za zdravje

Pooblastilo 1865-4/2020-2 Ministrstva za zdravje – Uprave RS za varstvo pred sevanji za izvajanje usposabljanja osebja v solarijih.

Pooblastilo 1865-12/2010-3 Ministrstva za zdravje – Uprave RS za varstvo pred sevanji za izvajanje meritev optičnega sevanja solarijev.

Pooblastila ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Pooblastilo št. 102000-70/2014/6 za opravljanje periodičnih in drugih preiskav fizikalnih škodljivosti v delovnem okolju.

PUBLIKACIJE

2023

Valič B, Trček T, Gajšek P. Študija o osebni izpostavljenosti visokofrekvenčnim elektromagnetnim sevanjem (EMS), 2023. [PDF]

Bonato M, Chiaramello E, Parazzini M, Ravazzani P, Gajšek P. Extremely Low Frequency Electric and Magnetic Fields Exposure: Survey of Recent Findings, IEEE Journal of Electromagnetics, RF and Microwaves in Medicine and Biology Print ISSN: 2469-7249 Online ISSN: 2469-7249 DOI: 10.1109/JERM.2023.3268555

2022

Gajšek P, Kotnik T. Odgovorno upravljanje problematike elektromagnetnih polj (EMP) pri umeščanju elektroenergetskih objektov v prostor. Inštitut za neionizirna sevanja, 2022. [PDF]

Gajšek P, Trček T, Valič B. Študija o izpostavljenosti elektromagnetnim sevanjem (EMS) v okolici novih baznih postaj 5G. Inštitut za neionizirna sevanja, 2022. [PDF]

Valič B, Gajšek P. Average values of ELF MF due to HV power lines in Slovenia. Bioem 2022, 19. – 24. junij 2022, Nagoya, Japonska. [PDF]

Gajšek P, Kotnik T, Valič B. Exposure of children living close to HV power lines and transformer substations to magnetic fields in Slovenia. Bioem 2022, 19. – 24. junij 2022, Nagoya, Japonska. [PDF]

2020

Gajšek P, Valič B. 5G in zdravje. Forum EMS, 2020. [PDF]

Valič B, Gajšek P. Električna vozila in zdravje. Forum EMS, 2020. [PDF]

Gajšek P, Valič B, Zadnik V, Kotnik T, Žagar T, Kos B, Trček T. Otroci in elektromagnetna sevanja. Inštitut za neionizirna sevanja, Onkološki inštitut, Fakulteta za elektrotehniko, 2020. [PDF]

2019

Gajšek P. Visokofrekvenčna elektromagnetna sevanja in zdravje. Sevnaja in rak, XXVII. seminar “In mermoriam dr. Dušana Reje”, 12. november 2019, Ljubljana, Slovenija.[PDF]

Gajšek P, Valič B. Naprave Wi-Fi in zdrajve. Forum EMS, 2019. [PDF]

Gajšek P, Valič B. Naprave Wi-Fi in zdrajve – Pogosta vprašanja in odgovori. Forum EMS, 2019. [PDF]

Gajšek P, Valič B. Trajne meritve izpostavljenosti nizkofrekvenčnim magnetnim poljem v bivalnem okolju. INIS, 2019. [PDF]

2018

Gajšek P, Valič B. Visokonapetostni daljnovodi. Forum EMS, 2018. [PDF]

Eeftens M, Struchen B, Birks LE, Cardis E, Estarlich M, Fernandez MF, Gajšek P, Gallastegi M, Huss A, Kheifets L, Meder IK, Olsen J, Torrent M, Trček T, Valič B, Vermeulen R, Vrijheid M, van Wel L, Guxens M, Röösli M. Personal exposure to radio-frequency electromagnetic fields in Europe: Is there a generation gap? Environ Int. 121:216-226, 2018. [PDF] DOI:10.1016/j.envint.2018.09.002

Valič B, Kos B, Gajšek P. SAR values in children and adults for real exposures. Bioem 2018, 24. – 29. junij 2018, Portorož, Slovenija. [PDF]

Eeftens M, Struchen B, Birks L, Cardis E, Gajšek P, Huss A, Kheifets L, Meder IK, Olsen J, Trček T, Valič B, Vermeulen R, Vrijheid M, Wel L, Guxens M, Röösli M. Personal exposure to radio-frequency electromagnetic fields in Europe: is there a generation gap?. Bioem 2018, 24. – 29. junij 2018, Portorož, Slovenija. [PDF]

Gajšek P, Trček T, Valič B. Exposure assessment of commercially available Infrared (IR) Panels. Bioem 2018, 24. – 29. junij 2018, Portorož, Slovenija. [PDF]

Trček T, Valič B, Gajšek P. Radio frequency electromagnetic fields exposure assessment in different environments in Slovenia. Bioem 2018, 24. – 29. junij 2018, Portorož, Slovenija. [PDF]

Birks LE, Struchen B, Eeftens M, van Wel L, Huss A, Gajšek P, Kheifets L, Gallastegi M, Dalmau-Bueno A, Estarlich M, Fernandez MF, Meder IK, Ferrero A, Jiménez-Zabala A, Torrent M, Vrijkotte TGM, Cardis E, Olsen J, Valič B, Vermeulen R, Vrijheid M, Röösli M, Guxens M. Spatial and temporal variability of personal environmental exposure to radio frequency electromagnetic fields in children in Europe Environ Int. 117:204-214, 2018. DOI:10.1016/j.envint.2018.04.026

2017

Gajšek P, Valič B, Trček T. Meritve izpostavljenosti visokofrekvenčnim elektromagnetnim sevanjem brezžičnih sistemov v različnih mikrookoljih v Sloveniji. Inštitut za neionizirna sevanja, 2017. [PDF]

Valič B, Gajšek P. Vplivna območja VN daljnovodov ob upoštevanju povprečnih vrednosti obremenitev. 13. konferenca slovenskih energetikov, 22. – 24. maj 2017, Maribor, Slovenija. [PDF]

Aerts S, Calderon C, Valič B, Maslanyj M, Addison D, Mee T, Goiceanu C, Verloock L, Van den Bossche M, Gajšek P, Vermeulen R, Röösli M, Cardis E, Martens L, Joseph W. Measurements of intermediate-frequency electric and magnetic fields in households. Environ Res. 154:160-170, 2017. DOI:10.1016/j.envres.2017.01.001

Valič B, Kos B, Gajšek P.Radiofrequency Exposures of Workers on Low-Power FM Radio Transmitters. Ann Work Expo Health. 61:457-467, 2017. DOI:10.1093/annweh/wxx012

2016

Valič B, Gajšek P. IR paneli in zdravje. Inštitut za neionizirna sevanja, 2016. [PDF]

Gajšek P, Struchen B, Valič B. Personal RF exposure survey of children and adults: First results from Slovenia. 2016 IEEE Radio and Antenna Days of the Indian Ocean (RADIO), 10. – 13. oktober 2016, St. Gilles-les-Bains, Reunion. DOI:10.1109/RADIO.2016.7772027

Gajšek P, Ravazzani P, Grellier J, Samaras T, Bakos J, Thuróczy G. Review of Studies Concerning Electromagnetic Field (EMF) Exposure Assessment in Europe: Low Frequency Fields (50 Hz–100 kHz). Int. J. Environ. Res. Public Health. 13(9):875, 2016. [PDF] DOI:10.3390/ijerph13090875

Gajšek P. Personal RF-EMF exposure of adolescents and adults: first results from Slovenia. Bioem 2016, 5. – 10. junij 2016, Ghent, Belgija. [PDF]

Valič B, Gajšek P. Measurements of residental intermediate frequency exposures due to home appliances. Bioem 2016, 5. – 10. junij 2016, Ghent, Belgija. [PDF]

Valič B, Gajšek P. Continuous magnetic field measurements around HV overhead power lines. Bioem 2016, 5. – 10. junij 2016, Ghent, Belgija. [Povzetek PDF] [Plakat PDF]

2015

Valič B, Gajšek P. Povprečne in trenutne vrednosti magnetnega polja v bližini visokonapetostnih daljnovodov. 12. konferenca slovenskih energetikov, 25. – 27. maj 2015, Portorož, Slovenija. [Referat PDF] [Predavanje PDF]

Valič B, Trček T, Gajšek P. Trajne meritve izpostavljenosti prebivalstva nizkofrekvenčnim magnetnim poljem v različnih okoljih. Inštitut za neionizirna sevanja, 2015. [PDF]

Valič B, Kos B, Gajšek P. Typical exposure of children to EMF: exposimetry and dosimetry. Radiat Prot Dosimetry. 163(1):70-80, 2015. DOI: 10.1093/rpd/ncu057

2014

Gajšek P, Valič B. Brezžični sistemi in zdravje. Forum EMS, 2014. [PDF]

Gajšek P, Valič B. Naprave za distribucijo električne energije. Forum EMS, 2014. [PDF]

Gajšek P. Mobilni telefoni in zdravje. Forum EMS, IZMF, 2014. [PDF]

Trček T, Valič B, Gajšek P. Elektromagnetna sevanja v okolici baznih postaj LTE. SRK 2014, 22. – 26. september 2014, Ljubljana, Slovenija. [PDF]

Gajšek P, Valič B, Škrk D. Digitalno železniško radijsko omrežje GSM-R: Elektromagnetna sevanja – najpogostejša vprašanja in odgovori. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Inštitut za neionizirna sevanja, Uprava RS za varstvo pred sevanji, 2014. [PDF]

Gajšek P, Valič B, Škrk D. Digitalno železniško radijsko omrežje GSM-R: Elektromagnetna sevanja. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Inštitut za neionizirna sevanja, Uprava RS za varstvo pred sevanji, 2014. [PDF]

Valič B, Trček T, Gajšek P. Trajne meritve magnetnega polja v bližini 220 in 400 kV daljnovodov v Sloveniji s trenutnimi meritvami električnega polja. Inštitut za neionizirna sevanja, 2014. [PDF]

Valič B, Trček T, Gajšek P. Izpostavljenost prebivalstva električnim in magnetnim poljem po rekonstrukciji 220 in 400 kV daljnovodov. Inštitut za neionizirna sevanja, 2014. [PDF]

Gajšek P, Valič B. A dynamic map of EMF exposure due to wireless systems. Bioem 2014, 8. – 14. junij 2014, Capetown, JAR.

Valič B, Trček T, Gajšek P. Exposure to Electromagnetic Fields from 4th Generation of Mobile Phone Technology – LTE. EHE 2014, 24. – 26. april 2014, Porto, Portugalska. [PDF].

Gajšek P, Valič B. Poklicna izpostavljenost neionizirnim sevanjem. Inštitut za neionizirna sevanja, 2014.[PDF]

Trček T, Valič B, Kotnik T, Gajšek P. Elektromagnetna sevanja v okolici baznih postaj LTE. Elektroteh. Vestn. 81: 39-44, 2014. [PDF] © 2014 Elektrotehniški vestnik (Ljubljana).

Gajšek P. Nova karta obremenjenosti kolja z elektromagnetnimi sevanji Življenje in tehnika 2: 56-60, 2014. [PDF]

Kos B, Valič B, Kotnik T, Gajšek P. Induced Electric Fields in Workers Near Low-Frequency Induction Heating Machines. Bioelectromagnetics. 35:222-226, 2014. [PDF] © 2013 Wiley Periodicals, Inc. DOI 10.1002/bem.21828

Gajšek P, Ravazzani P, Wiart J, Grellier J, Samaras T, Thuróczy G. Electromagnetic field exposure assessment in Europe radiofrequency fields (10 MHz–6 GHz). Journal of Exposure Science and Environmental Epidemiology. Early View, 2013. © 2011 IOP PUBLISHING DOI:10.1038/jes.2013.40

Gajšek P, Valič B, Trček T. Elektromagnetna sevanja v okolici baznih postaj 4. generacije LTE v Sloveniji. Inštitut za neionizirna sevanja, 2014 [PDF]

2013

Trček T, Gajšek P, Valič B. Tehnologija WiMAX in zdravje. Ljubljana: Forum EMS, 2013. [PDF]

Valič B, Gajšek P. Typical Exposure of Children to EMF. Bioem 2013, 10. – 14. junij 2013, Thessaloniki, Grčija. [PDF]

Gajšek P, Kos B, Valič B Exposure to 50 Hz magnetic fields in residential apartment building close to Transformer Substation – worst case scenario. Bioem 2013, 10. – 14. junij 2013, Thessaloniki, Grčija. [PDF]

Kos B, Valič B, Gajšek P. Dozimetrični izračun izpostavljenosti nosečnic in otrok v bližini transformatorske postaje. 11. konferenca slovenskih energetikov, 27. – 29. maj 2013, Laško, Slovenija. [Referat PDF]

Valič B, Gajšek P. Izpostavljenost prebivalstva NF magnetnim poljem. 11. konferenca slovenskih energetikov, 27. – 29. maj 2013, Laško, Slovenija. [Referat PDF] [Predavanje PDF]

2012

Kos B, Valič B, Kotnik T, Gajšek P. Occupational exposure assessment of magnetic fields generated by induction heating equipment—the role of spatial averaging Phys. Med. Biol. 57:5943–5953, 2012. [PDF] © 2011 IOP PUBLISHING DOI:10.1088/0031-9155/57/19/5943

Gajšek P, Valič B. Primerjava med bazno postajo in mobilnim telefonom. Ljubljana: Forum EMS, 2012. [PDF]

Wout J, Frei P, Röösli M, Vermeeren G, Bolte J, Thuróczy G, Gajšek P, Trček T, Mohler E, Juhász P, Finta V, Martens L. Between-country comparison of whole-body SAR from personal exposure data in Urban areas Bioelectromagnetics. 33:682–694, 2012. [PDF] DOI:10.1002/bem.21737

Valič B, Kos B, Gajšek P. Simultaneous Occupational Exposure to FM and UHF Transmitters. Int J Occup Saf Ergon. 18: 161-70, 2012. [PDF]

Valič B, Kos B, Gajšek P. Occupational Exposure Assessment on an FM Mast: Electric Field and SAR Values. Int J Occup Saf Ergon. 18: 149-59, 2012. [PDF]

Gajšek P, Valič B, Tlaker Žunter V. Solariji in zdravje. Ljubljana: Inštitut za neionizirna sevanja, 2012. [PDF]

Gajšek P, Valič B. Zbornik strokovnega posveta Neionizirna sevanja na delovnem mestu. Ljubljana: Inštitut za neionizirna sevanja, 2012. [PDF]

2011

Gajšek P, Mlakar A, Šenica T, Valič B. Načrtovanje Objektov in naprav brezžičnih sistemov. Ljubljana: Forum EMS: Bitehniška fakulteta, 2011. Več …

Gajšek P. Elektromagnetna sevanja. Radarji in zdravje. Ljubljana: Forum EMS, 2011. [PDF]

Gajšek P, Tlaker Žunter V, Valič B. Izpostavljenost UV sevanjem v solarijih. V: Miljković J (ur). Zbornik predavanj / VIII. dermatološki dnevi v Mariboru, 11. – 12. november 2011, Maribor, Slovenija.

Tlaker Žunter V, Gajšek P. Koža in umetni viri UV sevanja v solarijih. V: Miljković J (ur). Zbornik predavanj / VIII. dermatološki dnevi v Mariboru, 11. – 12. november 2011, Maribor, Slovenija.

Gajšek P, Kos B, Valič B. Elektromagnetna sevanja. Otroci in elektromagnetna sevanja. Ljubljana: Forum EMS, 2011. [PDF]

Marušič U, Valič B, Gajšek P. Posnetek stanja UV-A in UV-B sevanja v solarijih v Sloveniji. V: Zajc B (ur), Trošt A (ur). Zbornik dvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2011, 19. – 21. september 2011, Portorož, Slovenija. [PDF]

Valič B, Oman V, Koritnik V, Pečovnik M, Zupan M, Šavli R, Kos B, Gajšek P. Elektromagnetna sevanja na delovnem mestu v distribucijskih podjetjih. 10. konferenca slovenskih energetikov, 30. maj – 2. junij 2011, Ljubljana, Slovenija. [PDF]

Valič B, Leban M, Gajšek P. Izpostavljenost zaposlenih elektromagnetnim sevanjem v ČHE Avče. 10. konferenca slovenskih energetikov, 30. maj – 2. junij 2011, Ljubljana, Slovenija. [PDF]

Gajšek P, Kos B, Valič B. Exposure of Children in the Vicinity of a Transformer Substation. International Conference on Non-Ionizing Radiation and Children’s Health, 18 – 20 May 2011, Ljubljana, Slovenia. [Povzetek PDF] [Poster PDF]

Kos B, Valič B, Kotnik T, Miklavičič D, Gajšek P. Foetal exposure to magnetic field produced by induction hobs. International Conference on Non-Ionizing Radiation and Children’s Health, 18. – 20. maj 2011, Ljubljana, Slovenija. [Povzetek PDF] [Poster PDF]

Valič B, Gajšek P. Personal EMF exposure of Children. International Conference on Non-Ionizing Radiation and Children’s Health, 18. – 20. maj 2011, Ljubljana, Slovenija. [Povzetek PDF] [Poster PDF]

Kos B, Valič B, Miklavčič D, Kotnik T, Gajšek P. Pre- and post-natal exposure of children to EMF generated by domestic induction cookers. Phys. Med. Biol. 56: 6149–6160, 2011. [PDF] © 2011 IOP PUBLISHING DOI:10.1088/0031-9155/56/19/001

Gajšek P. Vplivi elektromagnetnih sevanj na zdravje. Zdrav Vestn 80: 98-105, 2011. [PDF]

Kos B, Valič B, Kotnik T, Gajšek P. Exposure assessment in front of a multi-band base station antenna. Bioelectromagnetics 32: 234-242, 2011. [PDF]
© 2010 Wiley-Liss, Inc. DOI 10.1002/bem.20640

2010

Trček T, Valič B, Gajšek P. Osebna izpostavljenost nizkofrekvenčnim elektromagnetnim sevanjem v Sloveniji – zaključno poročilo 2010. Uprava za varstvo pred sevanji, 2010. [PDF]

Kos B, Valič B, Kotnik T, Gajšek P. Poklicna izpostavljenost elektomagnetnim sevanjem. Elektroteh. Vestn. 77: 200-207, 2010. [PDF]
© 2010 Elektrotehniški vestnik (Ljubljana). ISSN 0013-585

Valič B, Kos B, Gajšek P. Occupational exposure on FM mast. V: 6th International Workshop on Biological Effects of Electromagnetic Fields, 10. – 14. oktober 2010, Bodrum, Turčija. [PDF]

Valič B, Gajšek P. Mitigate the magnetic field exposure near transformer substations. V: 6th International Workshop on Biological Effects of Electromagnetic Fields, 10. – 14. oktober 2010, Bodrum, Turčija. [PDF]

Trček T, Valič B, Gajšek P. Elektomagnetna sevanja v bližini sistemov radiodifuzije v Sloveniji. V: Zajc B (ur), Trošt A (ur). Zbornik devetnajste mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2010, 20. – 22. september 2010, Portorož, Slovenija. [PDF]

Valič B, Gajšek P. Poklicna izpostavljenost elektomagnetnim sevanjem na FM radijskem oddajniku. V: Zajc B (ur), Trošt A (ur). Zbornik devetnajste mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2010, 20. – 22. september 2010, Portorož, Slovenija. [PDF]

Gajšek P, Valič B. Health risk assessment due to TETRA telecommunication system. BEMS 2010, 14. – 16. junij 2010, Seoul, Koreja. [PDF]

Röösli M, Frei P, Bolte J, Neubauer G, Cardis E, Feychting M, Gajšek P, Heinrich S, Joseph W, Mann S, Martens L, Mohler E, Parslow RC, Poulsen AH, Radon K, Schüz J, Thuroczy G, Viel JF, Vrijheid M. Conduct of a personal radiofrequency electromagnetic field measurement study: proposed study protocol. Environmental Health 9: 1-23, 2010. [PDF] © Open Access DOI 10.1186/1476-069X-9-23, http://www.ehjournal.net/content/9/1/23

Joseph W, Frei P, Röösli M, Thuroczy G, Gajše P, Trček T, Bolte J, Vermeeren G, Mohler E, Juhasz P, Finta V, Martens L. Comparison of personal radio frequency electromagnetic field exposure in different urban areas across Europe. Environ Res 110 (7): 658 – 663, 2010

2009

Valič B, Gajšek P. Elektromagnetna sevanja in vsadki. Ljubljana, Forum EMS, 2009. [PDF]

Trček T, Valič B, Gajšek P. Osebna izpostavljenost elektromagnetnim sevanjem v Sloveniji – zaključno poročilo 2009. Uprava za varstvo pred sevanji, 2009. [PDF]

Gajšek P. Solariji in zdravje. Ljubljana: Inštitut za neionizirna sevanja: Uprava za varstvo pred sevanji, 2009. [PDF]

Bor K, Kotnik T, Valič B, Gajšek P. Izpostavljenost elektromagnetnemu sevanju v bližnjem polju tri-pasovne antene za mobilno telefonijo. V: Zajc B (ur), Trošt A (ur). Zbornik osemnajste mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2009, 21. – 23. september 2009, Portorož, Slovenija. [PDF]

Valič B, Gajšek P. Elektromagnetna sevanja v okolici transformatorskih postaj in ukrepi za njihovo zmanjševanje V: Zajc B (ur), Trošt A (ur). Zbornik osemnajste mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2009, 21. – 23. september 2009. Portorož, Slovenija. [PDF]

Trček T, Valič B, Gajšek P. Študija izvedljivosti izdelave zemljevida obremenjenosti okolja z visokofrekvenčnimi elektromagnetnimi sevanji V: Zajc B (ur), Trošt A (ur). Zbornik osemnajste mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2009, 21. – 23. september 2009, Portorož, Slovenija. [PDF]

Bor K, Valič B, Kotnik T, Gajšek P. Gostota toka v človeškem modelu: primerjava med slovensko zakonodajo in smernicami ICNIRP. 9. konferenca slovenskih energetikov, 25. – 27. maj 2009, Kranjska Gora, Slovenija. [PDF]

Valič B, Gajšek P. Analiza variant sanacije transformatorske postaje, nameščene v stanovanjskem objektu. 9. konferenca slovenskih energetikov, 25. – 27. maj 2009, Kranjska Gora, Slovenija. [PDF]

Bor K, Kotnik T, Valič B, Gajšek P. Simultaneous Exposure of workers to EMF Radiated by a Three Band Base Station Antenna. Bioem 2009, 14. – 19. junij 2009, Davos, Švica. [PDF]

Valič B, Trček T, Gajšek P. Personal exposure to high frequency electromagnetnic fields in Slovenia. Bioem 2009, 14. – 19. junij 2009, Davos, Švica. [PDF]

Gajšek P, Bor K, Valič B. Energy Absorption in Adult Male and Child due to Femtocell. Bioem 2009, 14. – 19. junij 2009, Davos, Švica. [PDF]

Valič B, Gajšek P, Miklavčič D. Current density in a model of a human body with a conductive implant exposed to ELF electric and magnetic fields. Bioelectromagnetics 30: 591-599, 2009. [PDF] © 2009 Wiley-Liss, Inc. DOI 10.1002/bem.20495

2008

Valič B, Gajšek P. Navigacijska sredstva. Ljubljana, Forum EMS, 2008. [PDF]

Trček T, Valič B, Gajšek P. Osebna izpostavljenost elektromagnetnim sevanjem v Sloveniji – zaključno poročilo 2008. Uprava za varstvo pred sevanji, 2008. [PDF]

Gajšek P. Sevanje baznih postaj. Življenje in tehnika 4: 60-64, 2008. [PDF]

2007

Valič B, Gajšek P. Nove tehnologije in zdravje. Ljubljana, Forum EMS, 2007. [PDF]

Trček T, Valič B, Gajšek P. Pilotna študija o osebni izpostavljenosti elektromagnetnim sevanjem – zaključno poročilo 2007. Uprava za varstvo pred sevanji, 2007. [PDF]

2006

Gajšek P. Elektrika in zdravje. Ljubljana, Forum EMS, 2006. [PDF]

Gajšek P. Elektrika in zdravje – Pogosta vprašanja. Ljubljana, Forum EMS, 2006. [PDF]

2005

Gajšek P. Ali lahko zaupam mejnim vrednostim. Ljubljana, Forum EMS, 2005. [PDF]

Gajšek P. Koliko seva vaš telefon. Ljubljana, Forum EMS, 2005. [PDF]

2003

Gajšek P. Mobilna telefonija in zdravje. Ljubljana, Forum EMS, 2003. [PDF]

Gajšek P. Mobilna telefonija in zdravje – Pogosta vprašanja in odgovori. Ljubljana, Forum EMS, 2003. [PDF]