Spekter sevanj in naprave

Elektromagnetna sevanja glede na frekvenco ter s tem tudi na ugotovljene biološke učinke zdravstveno tveganje delimo na statična polja, nizkofrekvenčna polja ter visokofrekvenčna elektromagnetna sevanja.

Visokofrekvenčna elektromagnetna sevanja (VF EMS) so valovanja električnega in magnetnega polja. Električno in magnetno polje valujeta v smeri pravokotno eno na drugo in vzdržujeta druga drugo. V prostoru se elektromagnetno valovanje širi s hitrostjo svetlobe v smeri pravokotni na smer električnega in magnetnega polja. VF EMS prenašajo gibalno količino in energijo, pri čemer je polovica energije shranjena v električnem polju, druga polovica pa v magnetnem polju. Jakost električnega polja merimo v voltih na meter (V/m), jakost magnetnega polja pa v amperih na meter (A/m). Gostoto pretoka moči VF EMS (W/m2) določimo s pomočjo Poyntingovega vektorja:

S = 1 / µ0 · E × B

kjer je:

  • µ0 permeabilnost v vakuumu,
  • E električno polje in
  • B magnetno polje.