Inštitut za neionizirna sevanja
Home » Radar

Radar

od blazv

Radarji se uporabljajo pri navigaciji, za spremljanje vremenskih pojavov, za vojaške namene, merjenje hitrosti prometa ter še za marsikaj. Oddajajo pulzirajoče mikrovalovne signale. Največja moč pulza je lahko visoka, čeprav je povprečna moč nizka. Številni radarji uporabljano antene, ki se vrtijo ali premikajo navzgor in navzdol. S tem se zmanjšuje povprečna gostota pretoka moči (merimo v vatih na kvadratni meter, W/m2), ki ji je človek lahko izpostavljen v okolici radarjev. Celo vojaški radarji visokih moči, ki se ne vrtijo, na območjih, ki so dostopna javnosti, omejujejo izpostavljenost na nivoje, ki so nižji od priporočenih mejnih vrednosti.

Temenske vrednosti gostote pretoka moči v okolici različnih radarjev

virmoč v pulzu [kW]frekvenca [GHz]oddaljenost [m]temenska vrednost gostote pretoka moči [W/m2]
vojaški radar3000325060
radar civilnega letalstva702,88750,9
radar za nadzor prometa<0,00019-3530,25
meteorološki radar3005,64055
Meritve - Lisca
Vplivno območje bazne postaje GSM-R oddajne moči 100 W v višini anten