Inštitut za neionizirna sevanja
Home » TETRA

TETRA

od blazv

TETRA (Terrestrial Trunked Radio) oprema je komunikacijska oprema za profesionalne namene. Namenjena je predvsem enotam zaščite in reševanja ter za potrebe vojske in policije. Deluje podobno kot sistem mobilne telefonije, le da omogoča še nekatere dodatne funkcije, ki so pomembne za profesionalne uporabnike. Komunikacija poteka med bazno postajo in terminalsko opremo, obenem pa omogoča tudi neposredno povezavo med dvema terminalskima napravama. TETRA v Sloveniji deluje v frekvenčnem območju med 380 in 400 MHz.

Značilne oddajne moči terminalske opreme so med 1 in 3 W za ročno ter 3 do 10 W za avtomobilsko radijsko postajo, moči baznih postaj pa od 10 do 30 W na sektor.

Vrednosti električnega polja TETRA bazne postaje nameščene na stolpu 16 m nad tlemi

viroddajna moč [W]frekvenca [MHz]višina [m]električno polje E [V/m]
TETRA bazna postaja30380-4001~1