Inštitut za neionizirna sevanja
Home » Znanstveni odbor za novo ugotovljena zdravstvena tveganja (SCENIHR), Evropska komisija

Znanstveni odbor za novo ugotovljena zdravstvena tveganja (SCENIHR), Evropska komisija

od INIS

»Nove epidemiološke študije se ujemajo s starejšimi spoznanji, ki so pokazala na povečano tveganje za nastanek otroške levkemije, ko je dnevna izpostavljenost znašala od 0,3 do 0.4 μT. Že v prejšnjih mnenjih je bilo navedeno, da ni na voljo nobenih podatkov o mehanizmih ter podpornih podatkov eksperimentalnih študij, ki bi lahko potrdili podane ugotovitve. Zaradi navedenega ter tudi zaradi pomanjkljivosti epidemioloških študij povezave ne moremo interpretirati kot vzročne.«

https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/scientific_committees/emerging/docs/scenihr_o_041.pdf