Inštitut za neionizirna sevanja
Home » Ali lahko pride do spremembe mejnih vrednosti?

Ali lahko pride do spremembe mejnih vrednosti?

od jure
Ali lahko pride do spremembe mejnih vrednosti?

Da. ICNIRP v povezavi s SZO še naprej spremlja znanstveno literaturo, da bi tako ugotovili, če obstaja kakršenkoli dokaz, zaradi katerega bi posodobili mejne vrednosti. Do sedaj ni bil objavljen še noben dokaz, ki bi podprl nadaljnje znižanje mejnih vrednosti. SZO je pripravila smernice za nadaljnje raziskave, ki bi jih bilo potrebno opraviti, da bi zapolnili obstoječe vrzeli v znanju. Te smernice je SZO posredovala tudi agencijam, ki financirajo raziskave (npr. EU).