Inštitut za neionizirna sevanja
Home » Nekatere nevladne organizacije zagovarjajo uvedbo nekaj tisočkrat nižjih mejnih vrednosti od mednarodno priznanih smernic ICNIRP. Ali je uresničljiva v praksi?

Nekatere nevladne organizacije zagovarjajo uvedbo nekaj tisočkrat nižjih mejnih vrednosti od mednarodno priznanih smernic ICNIRP. Ali je uresničljiva v praksi?

od jure
Ali je elektromagnetna preobčutljivost (EHS) upoštevana v smernicah ICNIRP

Čeprav obstaja nekaj ljudi, ki imajo določene zdravstvene težave, katere povezujejo z izpostavljenostjo EMS, na voljo ni dokazov, da so ti simptomi dejansko povezani z izpostavljenostjo tem poljem. Nasprotno pa raziskave kažejo na simptome, ki so poledica prepričanja, da gre za izpostavljenost EMS, kar imenujemo učinek nocebo. Na primer, čeprav ljudje poročajo o simptomih, ko vedo, da so izpostavljeni EMS, učinek izgine, potem ko uporabimo ustrezno dvojno slepo prikrivanje, tako da tehnik v laboratoriju kot tudi bolnik ne vesta, ali so dejansko prisotna EMS.

Ker ni dokazov, da so simptomi preobčutljivosti na EMS pri posameznikih dejansko povezani z izpostavljenostjo EMS, se jih neposredno ne upošteva pri določanju mejnih vrednosti. Vendar je potrebno poudariti, da se preobčutljivi na EMS obravnavajo kot del javnosti v smislu menih vrednosti izpostavljenosti.