Inštitut za neionizirna sevanja
Home » Izpostavljenost NF MP in otroška levkemija – sestematični pregled in meta analiza raziskav primer – kontrola in kohortnih raziskav

Izpostavljenost NF MP in otroška levkemija – sestematični pregled in meta analiza raziskav primer – kontrola in kohortnih raziskav

od blazv

Izpostavljenost NF MP in otroška levkemija – sestematični pregled in meta analiza raziskav primer – kontrola in kohortnih raziskav

Vplivi EMP na zdravje

Povezava med otroško levkemijo in nizkofrekvenčnimi magnetnimi polji. ki jih generirajo električni vodi in različni električni aparati, je bila v zadnjih 40 letih obsežno raziskana. Vendar pa pogoji, pod katerimi NF MP predstavljajo dejavnik tveganja za levkemijo, še vedno niso jasni. Sistematičen pregled vključuje združene študije in metaanalize, ki so upoštevale različne pristope pri ocenjevanju izpostavljenosti magnetnemu polju: meritve gostote magnetnega pretoka (<0,2 μT proti >0,2 μT), razdalje med otrokovim domom in električnimi vodi (>200 m proti <200 m) in kodiranja žic (nizkotokovna konfiguracija v primerjavi z visokotokovno konfiguracijo).
Rezultati kažejo razliko v stopnji povezanosti otroške levkemije in NF MP med raziskavami, ki so bile izvedene pred letom 2000 in študijami, ki so bile izvedene kasneje. To ugotavljajo tudi Brabant et al. (2022), ki so v obsežni raziskavi, ki je temeljila na 21 združenih analizah in metanalizah izračunali, da je razmerje obetov – RO (odds ratio – OR) za pojav otroške levkemije pri otrocih 1,26. Na to povezavo pa so vplivale pretežno raziskave, ki so bile opravljene pred letom 2000, kjer je bilo RO bistveno večje (1,51) kot pa pri kasnejših študijah (RO-1,04).
Metaanaliza, kjer je bila izpostavljenost opredeljena na osnovi oddaljenosti od daljnovodov, je pokazala, da je bilo RO za pojav levkemije pri otrocih 1,11, če so živeli na območju, ki je bilo oddaljeno od daljnovodov manj kot 50 m, pri tistih, ki so živeli na območju znotraj 50 m 1,11, medtem ko je bilo RO za pojav levkemije pri otrocih, ki so živeli na območju, ki je bilo oddaljeno 200 m od daljnovoda 0,98.
Rezultati kažejo, da lahko NF MP, ki je večje od 0,4 μT, poveča tveganje za razvoj levkemije pri otrocih, zato je dolgotrajna izpostavljenost električnim napravam, ki ustvarjajo magnetna polja, večja od 0,4 μT, kot so na primer električne odeje, lahko povezana z večjim tveganjem za otroško levkemijo.

Brabant C, Geerinck A, Beaudart C, Tirelli E, Geuzaine C, Bruyère O: Exposure to magnetic fields and childhood leukemia: a systematic review and meta-analysis of case-control and cohort studies. Rev Environ Health. 2022, https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/reveh-2021-0112/html