Inštitut za neionizirna sevanja
Home » Združena analiza obstoječih študij o NF MP in otroški levkemiji

Združena analiza obstoječih študij o NF MP in otroški levkemiji

od jure

Amoon A.T., Swanson J., Magnani C., Johansen C. (2021)
Environmental Research Volume 204, Part A, March 2022

Več kot štirideset epidemioloških študij je obravnavalo povezavo med izmerjenimi ali izračunanimi NF MP in otroško levkemijo. Te študije so bile združene v skupno analizo, vendar je od zadnje takšne minilo že 10 let.

Avtorji predstavljajo združeno analizo, ki združuje podatke na individualni ravni (24.994 primerov, 30.769 kontrol) iz štirih nedavnih študij o MF in otroški levkemiji.

Za razliko od prejšnjih združenih analiz avtorji niso ugotovili povečanega tveganja za levkemijo med otroci, izpostavljeni večji MF: razmerje verjetnosti (OR) = 1,01, za izpostavljenost ≥0,4 μT  v primerjavi z izpostavljenosti <0,1 μT. Podobno niso opazili nobene povezave v podskupini akutne limfoblastne levkemije, s krajem rojstva, izračunanimi vrednostmi NF MP  ali natančnostjo geokodiranja.

V teh študijah se tveganje sčasoma zmanjšuje, kar je razvidno tudi iz primerjave treh združenih analiz (meta analiza), ki kaže na OR 1,45 (95 % IZ: 0,95–2.20) za izpostavljenosti NF MP ≥ 0,4 μT.
Rezultati niso v skladu s prejšnjo združeno analizo in kažejo na zmanjševanje tveganj za celo na odsotnost statistično relevantne povezave med MF in otroško levkemijo. To je lahko posledica metodoloških težav, naključja ali celo ugotovitev na pomanjkanje vzročne povezave.