Nizkofrekvenčna električna in magnetna polja (EMP) so posledica izmeničnega toka in napetosti, ki se uporabljata pri proizvodnji, prenosu in porabi električne energije. Pomembni viri so nizkofrekvenčnih EMP so daljnovodi,  električno ožičenje, generatorji, ki se uporabljajo v elektrarnah, transformatorske postaje, elektromotorji, gospodinjske naprave in številne naprave v industriji (npr. naprave za varjenje, indukcijske peči in električnih vlak). EMP nizkih frekvenc imajo električne in magnetne komponente. Električna polja so posebej močna v bližini visokonapetostnih daljnovodov, magnetna polja pa v bližini gospodinjskih naprav, električnih vozil, indukcijskih kuhališč in naprav za identifikacijo. Na območjih, ki so dostopna ljudem, je izpostavljenost nizkofrekvenčnim EMP precej nižja od mejnih vrednosti. Če se ljudje sprehodijo neposredno pod visokonapetostnim daljnovodom, je nivo izpostavljenosti tem poljem razmeroma visok, vendarle še vedno znotraj priporočenih vrednosti. Nizkonapetostni daljnovodi povzročajo precej manjšo izpostavljenost, zakopani kablovodi pa skoraj nobene. V gospodinjstvih nastajajo najmočnejša polja v bližini gospodinjskih naprav, kot sta brivnik ali sesalnik. Delavci v elektrogospodarstvu in varilci so lahko izpostavljeni visokim jakostim EMP, zato so potrebni ustrezni varnostni ukrepi. Tudi nekatere medicinske naprave uporabljajo EMP izjemno nizkih frekvenc, na primer za stimulacijo rasti kosti, blaženje bolečin in za odkrivanje rakavih sprememb.