Visokofrekvenčna elektromagnetna sevanja (VF EMS), ki obsegajo frekvence od 100 kHz do 300 GHz, imajo v sodobnih komunikacijah številne aplikacije. Med najbolj znane spadajo mobilni telefoni, brezžični telefoni, lokalna brezžična omrežja, bazne postaje in RTV oddajniki. Visokofrekvenčna EMS so prisotna tudi pri medicinskih napravah, radarskih sistemih in mikrovalovnih pečicah.

Bazne postaje in RTV oddajniki so zasnovani tako, da uporabljajo antene, ki oddajajo radijske signale. Ker se jakost polja z oddaljenostjo hitro zmanjšuje, je večina ljudi izpostavljena le majhnemu delu dovoljene mejne vrednosti, ki zagotavlja varno rabo teh tehnologij.

Mejne vrednosti so lahko presežene na nekaterih delovnih mestih (telekomunikacije, industrija, zdravstvo…) in zahtevajo posebno pozornost in takojšnje ukrepanje. Nasprotno pa so obremenitve v našem bivalnem in naravnem okolju običajno daleč pod dovoljenimi mejnimi vrednostmi in dosegajo le nekaj odstotkov pragu, pri katerem so bili ugotovljeni in strokovno utemeljeni vplivi na zdravje.

V medicini se uporabljajo močna visokofrekvenčna EMS za segrevanje telesnega tkiva. Ta lahko lajšajo bolečine ali uničujejo rakave celice. Tovrstna polja uporabljajo tudi pri slikanju možganov ali drugih delov telesa s pomočjo magnetne resonance (MR). Izpostavljenost pacientov ali medicinskega osebja lahko preseže običajne varnostne mejne vrednosti za prebivalstvo.