Sodobni človek si življenja brez elektrike ne more predstavljati. Ta je namreč postala nepogrešljiv element vsake moderne družbe. Elektrika pa je povezana z električnimi in magnetnimi polji (EP in MP) povsod, kjer jo proizvajamo, prenašamo, razdeljujemo ter uporabljamo, pa naj bo to doma, v službi ali drugje. Od leta 1970 je bilo po svetu izvedenih že mnogo znanstvenih raziskav o morebitnih negativnih učinkih EP in MP na zdravje ljudi. Te študije so vrednotile morebitne rakave in ne-rakave učinke v povezavi s poklicno in bivalno izpostavljenostjo EP in MP, tako otrok kot odraslih. Zaradi količine in zapletenosti znanstvenih študij ter velikega števila znanstvenih disciplin, ki so na tem področju prepletene, lahko najbolj razumljiva vrednotenja znanstvenih rezultatov izvedejo multidisciplinarne strokovne skupine, ki jih sestavljajo samostojni in neodvisni znanstveniki, specializirani za posamezne znanstvene discipline. Pravilno ocenjevanje znanstvene literature na področju morebitnih vplivov na zdravje vključuje tudi vrednotenje vseh primernih znanstvenih publikacij z recenzijami. Znanstveniki nato v sklopu vrednotenja teže dokazov ocenijo vsako posamezno študijo glede na njene prednosti in omejitve. Take skupine znanstvenikov so ustanovile različne mednarodne znanstvene in vladne agencije z vsega sveta, ki opravljajo celotno vrednotenje ustrezne (relevantne) znanstvene literature. Med njimi so najpomembnejše ICNIRP, IARC, Znanstveni odbor za nova in novo identificirana zdravstvena tveganja v okviru Evropske komisije (SCENIHR) in SZO.

Konsenz stroke je strnjen v izjavi SZO (WHO 2007b), ki pravi, da pregled najpomembnejših razpoložljivih znanstvenih raziskav ne daje prepričljive podlage za sklep, da bi lahko NF MP negativno vplivala na zdravje ljudi oziroma pri jakostih, ki jih najdemo v bivalnem okolju, povzročala ali pospeševala razvoj raka pri živalih in ljudeh. Številne druge mednarodne organizacije so prišle do enakega zaključka (ICNIRP 2020, SCENIHR 2015, IARC 2002).