Inštitut za neionizirna sevanja
Home » Mednarodna komisija za varstvo pred neionizirnimi sevanji (ICNIRP)

Mednarodna komisija za varstvo pred neionizirnimi sevanji (ICNIRP)

od jure

»Trenutno obstoječi dokazi o vzročni povezavi med nizkofrekvenčnimi magnetnimi polji in povečanim tveganjem za pojavnost otroške levkemijo so preveč šibki, da bi lahko na njihovi podlagi pripravili osnovna priporočila za primer izpostavljenosti. Če razmerje ni vzročno, zmanjšanje izpostavljenosti ne pomeni nobenih koristi za zdravje.«

www.icnirp.int