Inštitut za neionizirna sevanja
Home » Preventivni ukrepi – splošna načela

Preventivni ukrepi – splošna načela

od jure
PREVENTIVNI UKREPI – SPLOŠNA NAČELA

Preventivni ukrepi se uporabljajo v okviru upravljanja s tveganji. Njihova uporaba je odvisna predvsem od razpoložljivih znanstvenih dognanj glede obstoja vplivov na okolje in zdravje ob določenem posegu v okolje. V praksi je razvitih več pristopov na osnovi treh načel: 

  • previdnosti, 
  • preventive ter 
  • ALARA (As Low As Reasonably Achievable). 

Okoljska politika pozna sicer še druga načela, kot je na primer načelo najboljše opcije (BPEO – Best Practical Environmental Option), ki je bilo uveljavljeno v Veliki Britaniji. V nasprotju s pristopi, ki so zasledovali cilj dopustnih vplivov na človeka in naravo, načelo BPEO išče najboljšo rešitev z vidika narave. To načelo je mogoče smiselno primerjati z idejami o širitvi načela previdnosti na področje trajnostnega razvoja, kar pa je stvar druge razprave.