Inštitut za neionizirna sevanja
Home » Sklep

Sklep

od jure
Sklep

Načelo previdnosti je usmerjeno v prihodnost in zasleduje cilj, da že danes skušamo zmanjšati tveganja zaradi morebitnih škodljivih vplivov, o katerih danes šele domnevamo in jih z znanstveno gotovostjo ne moremo tudi dokazati.

Preventivni ukrepi so pomembni v območjih z vrednostmi, manjšimi od imisijskih in ob dalj časa trajajoči izpostavljenosti ljudi. Seveda pa so preventivni ukrepi primerni le, dokler so tehnično in obratovalno še možni ter ekonomsko upravičeni.

Odprto ostaja vprašanje, ali poznamo dovolj znanstveno utemeljenih argumentov za upoštevanje načela previdnosti v povezavi s problematiko NF MP. To seveda ne preprečuje politike, ki daje poudarek upoštevanju načela  previdnosti, ki z uvajanjem določenih ukrepov vodi v zmanjševanje emisij virov NF MP. Pri tem pa je potrebno jasno razlikovati med znanstvenimi argumenti in političnimi odločitvami pri varovanju zdravja in varstva okolja – še posebej je to pomembno v komunikaciji z javnostjo.