Inštitut za neionizirna sevanja
Home » Električno polje

Električno polje

od jure

Električni tokovi so v človekovem telesu prisotni tudi brez zunanjih tokov. Signali, ki jih po našem telesu prenašajo živci, so električni impulzi – na ovojnici živca je električna napetost, po njem pa ob prenosu signala teče električni tok. Tudi srce je električno aktivno – zdravniki to aktivnost merijo z elektrokardiogramom (EKG). Povprečne naravne gostote tokov v telesu znašajo od 1 do 10 mA/m2. 

Električno polje

Ko se človek znajde v nizkofrekvenčnem električnem polju: 

  • se prvotno električno polje zelo popači, saj je človeško telo dober prevodnik. Električno polje je zato skoraj pravokotno na površino telesa; 
  • se zaradi prerazporejanja nabojev na površini telesa ustvari električno polje, ki se razlikuje od prvotnega polja in lahko povzroči stimulacijo senzornih receptorjev v koži. Zaradi tega polja lahko pride do nihanja dlak in las ter ga tako lahko zaznavamo, kar pa ne predstavlja nobene nevarnosti za človekovo zdravje; 
  • nastane v telesu notranje električno polje, ki doseže 100.000-krat nižje vrednosti od zunanjega polja in skozi telo požene električni tok. Tok teče navadno po krvnih poteh in je pri ozemljenem človeku največji v področju gležnjev. 

Ti notranji tokovi kot neposredni učinek električnih polj so pri električnih poljskih jakostih, ki jih srečujemo v našem vsakdanjiku, izredno nizki in nimajo znanih vplivov na naše zdravje.