Inštitut za neionizirna sevanja
Home » Magnetno polje

Magnetno polje

od jure

V nasprotju s tokom, ki teče skozi telo zaradi električnega polja, pa magnetno polje v telesu inducira krožne vrtinčne električne tokove, katerih smer je pravokotna na zunanje magnetno polje. 

Ker človeško telo ni magnetno (permeabilnost telesa je enaka praznemu prostoru), je magnetno polje v tkivu enako kot zunanje polje. Zato tudi človeško telo s svojo prisotnostjo ne spremeni magnetnega polja. Pri danem magnetnem polju in orientaciji se pri večjih osebah inducira višje električno polje. Električno polje in tokovi v telesu so odvisni od smeri zunanjega magnetnega polja. Največji so takrat, ko je magnetno polje pravokotno na človeško telo. 

Tako zunanje električno in kot tudi zunanje magnetno polje povzročata električno polje v telesu. Obe komponenti kot posledica zunanjih električnih in magnetnih polje pa se med seboj seštevata.

Slika: Človek v električnem in magnetnem polju. Zunanje električno polje povzroči prerazporejanje nabojev na površini telesa. Zaradi tega nastane električno polje znotraj telesa, ki povzroči električni tok, ki teče po telesu proti tlom (slika a). Zunanje magnetno polje inducira v telesu vrtinčne tokove, katerih smer je odvisna od položaja telesa na smer magnetnega polja (slika b).

Človek v električnem in magnetnem polju
a) električno polje
Človek v električnem in magnetnem polju
b) magnetno polje