Inštitut za neionizirna sevanja
Home » Druga zdravstvena tveganja

Druga zdravstvena tveganja

od jure

Mnogo testiranj na prostovoljcih se je usmerilo predvsem na njihov imunski sistem, kri, hormon melatonin ter kardiovaskularni in centralni živčni sistem. Kljub opaženim redkim in prehodnim biološkim učinkom lahko zaključimo, da ne obstaja prepričljiva povezava med nizkofrekvenčnimi polji in škodljivimi vplivi na zdravje pri jakostih, ki so nižje od mednarodno priznanih mejnih vrednosti. Znanstveni dokazi o povezavi med nizkofrekvenčnim magnetnim poljem in zdravstvenimi težavami, kot so depresija, samomorilnost, reproduktivne in razvojne motnje, vpliv na imunski sistem ter vpliv na nevrološke motnje, so veliko še veliko bolj nezanesljivi kot v primeru otroške levkemije. V nekaterih primerih, npr. pri raku na dojki ali boleznih srca in ožilja, pa že obstaja dovolj dokazov, da nizkofrekvenčno magnetno polje nima vpliva na njihov nastanek. 

Druga zdravstvena tveganja

Konsenz stroke je strnjen v izjavi Svetovne zdravstvene organizacije (SZO), ki pravi, da pregled najpomembnejših razpoložljivih znanstvenih raziskav ne daje prepričljive podlage za sklep, da bi lahko magnetna polja negativno vplivala na zdravje ljudi oziroma pri jakostih, ki jih najdemo v bivalnem okolju, povzročala ali pospeševala razvoj raka pri živalih in ljudeh. Številne druge mednarodne organizacije so prišle do enakega zaključka (ICNIRP, IARC). 

Znanstveni odbor za novo identificirana zdravstvena tveganja (SCENIHR) v okviru Evropske komisije je na podlagi poglobljene analize obstoječih raziskav ugotovil, da so rezultati raziskav o vplivu magnetnih polj na delovanje in vzdražnost možgan ter obnašanje preveč različni in heterogeni, da bi lahko naredili kakršnekoli zaključke. Obstoječi rezultati raziskav tudi ne podpirajo domneve, da bi lahko magnetno polje vplivalo na reproduktivno funkcijo pri človeku. 

Kaj je mogoče storiti glede znanstvene negotovosti na podlagi opredelitve IARC, ki EMP uvršča med možne kancerogene za ljudi? SZO priporoča sprejetje znanstveno utemeljenih smernic, kakršne so smernice ICNIRP, za zaščito zdravja ljudi pred znanimi tveganji zaradi nizkofrekvenčnih električnih in magnetnih polj. Poleg tega odgovorni organi posameznih držav lahko pretehtajo uporabo še dodatnih preventivnih ukrepov, s katerimi bi zmanjšali izpostavljenost poljem do tedaj, ko bo znanost sposobna ponuditi natančnejše informacije glede možne povezave med izpostavljenostjo magnetnim poljem in porastom otroške levkemije.