Inštitut za neionizirna sevanja
Home » Znanstvena monografija ELEKTROMAGNETNA POLJA – ZDRAVJE IN OKOLJE

Znanstvena monografija ELEKTROMAGNETNA POLJA – ZDRAVJE IN OKOLJE

od blazv

Odgovorno upravljanje problematike elektromagnetnih polj (EMP) pri umeščanju elektroenergetskih objektov v prostor

Monografija EE

Izšla je nova znanstvena monografija, ki naslavlja strokovne, družbene in ekonomske izzive, ki so povezani s problematiko elektromagnetnih sevanj v povezavi z umeščanjem elektroenergetskih objektov v prostor.

Z vse hitrejšim razvojem tehnologij se potreba po preskrbi z električno energijo povečuje. Dodatne zahteve po posodobitvi električnega omrežja izhajajo tudi neposredno iz naslova t.i. zelenega prehoda. To terja razširitev obstoječega EE sistema za prenos in distribucijo električne energije. Ob prenosu elektrike po visokonapetostnih daljnovodih ali ob uporabi gospodinjskih naprav nastajata okrog njih električno in magnetno polje. Ugotovljeno je, da ta polja nad določenim pragom morebiti lahko povzročajo vplive na zdravje. Vse to pa je povezano z naraščajočo bojaznijo pred morebitnimi negativnimi vplivi elektromagnetnih polj (EMP) na zdravje. Dejstvo, da jih naša čutila v splošnem neposredno ne zaznavajo, ampak je treba polja meriti, še povečuje splošno negotovost. Zaradi splošne razširjenosti tveganja, saj smo potencialno ogroženi prav vsi, so elektromagnetna polja postala pomemben družbeni dejavnik. Prizvok nevarnosti EMP ter slaba informiranost pa v največji meri botrujeta napačnemu razumevanju strokovnih dognanj ter odklonilnim stališčem javnosti do umestitve novih elektroenergetskih naprav v prostor.

Znanstvena monografija obravnava vplive EMP na okolje in zdravje s poudarkom na problematiki umeščanja elektroenergetskih objektov v prostor. Mednarodno priznani avtorji so z različnih vidikov osvetlili problematiko EMP od zakonodaje in mejnih vrednosti, rezultatov o izpostavljenosti, problemih komuniciranja do vplivov na okolje in tveganj za zdravje. Monografija tako prinaša sodoben in celosten vpogled umeščanja elektroenergetskih objektov v prostor, od izzivov do praktičnih rešitev, skladih s priporočili mednarodnih strokovnih organizacij.”

Monografija je v elektronski obliki na voljo med publikacijami [PDF].