Inštitut za neionizirna sevanja
Home » ODGOVORNO UPRAVLJANJE PROBLEMATIKE EMP PRI UMEŠČANJU ELEKTROENERGETSKIH OBJEKTOV V PROSTOR

ODGOVORNO UPRAVLJANJE PROBLEMATIKE EMP PRI UMEŠČANJU ELEKTROENERGETSKIH OBJEKTOV V PROSTOR

od jure

ELEKTROMAGNETNA POLJA – ZDRAVJE IN OKOLJE

ODGOVORNO UPRAVLJANJE PROBLEMATIKE EMP PRI UMEŠČANJU ELEKTROENERGETSKIH OBJEKTOV V PROSTOR

Ljubljana, 7. september 2022

O seminarju

Z vse hitrejšim razvojem tehnologij se potreba po preskrbi z električno energijo povečuje. Dodatne zahteve po posodobitvi električnega omrežja izhajajo tudi neposredno iz naslova t.i. zelenega prehoda. To terja razširitev obstoječega EE sistema za prenos in distribucijo električne energije. Ob prenosu elektrike po visokonapetostnih daljnovodih ali ob uporabi gospodinjskih naprav nastajata okrog njih električno in magnetno polje. Ugotovljeno je, da ta polja nad določenim pragom morebiti lahko povzročajo vplive na zdravje. Vse to pa je povezano z naraščajočo bojaznijo pred morebitnimi negativnimi vplivi elektromagnetnih polj (EMP) na zdravje. Dejstvo, da jih naša čutila v splošnem neposredno ne zaznavajo, ampak je treba polja meriti, še povečuje splošno negotovost. Zaradi splošne razširjenosti tveganja, saj smo potencialno ogroženi prav vsi, so elektromagnetna polja postala pomemben družbeni dejavnik. Prizvok nevarnosti EMP ter slaba informiranost pa v največji meri botrujeta napačnemu razumevanju strokovnih dognanj ter odklonilnim stališčem javnosti do umestitve novih elektroenergetskih naprav v prostor.

Glavna tema seminarja so vplivi EMP na okolje in zdravje s poudarkom na problematiki umeščanja elektroenergetskih objektov v prostor. Mednarodno priznani predavatelji bodo z različnih vidikov osvetlili problematiko EMP od zakonodaje in mejnih vrednosti, rezultatov o izpostavljenosti, problemih komuniciranja do vplivov na okolje in tveganj za zdravje. Predstavljeni bodo tudi rezultati najnovejše nacionalne raziskave o izpostavljenosti otrok magnetnim poljem in pojavnostjo raka. Poleg aktivnega sodelovanja nekaterih priznanih strokovnjakov, bo simpozij odprt tudi za strokovno javnost, ki je zanimanje za tovrstno problematiko že izkazala.

Organizatorji:

 • Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani
 • Nacionalni inštitut za javno zdravje
 • Inštitut za neionizirna sevanja (INIS)
 • Uprava za varstvo pred sevanji, Ministrstvo za zdravje
 • Onkološki inštitut
PROGRAM SEMINARJA
09.00

POZDRAV UDELEŽENCEM
FE, INIS, MI, UVS

09.10

EE SISTEM – DANES IN JUTRI
mag. Hinko Šolinc - Direktorat za energijo, Ministrstvo za infrastrukturo

09.30

EE OMREŽJE – DANES IN JUTRI
mag. Aleš Kregar, ELES

09.50

PROCES NAČRTOVANJA IN UMEŠČANJA EE OBJEKTOV V PROSTOR
Marko Fatur - LUZ

10.10

ODMOR

10.30

IZPOSTAVLJENOST NIZKOFREKVENČNIM EMP
doc.dr. Peter Gajšek – Inštitut za neionizirna sevanja

10.50

BIOFIZIKALNI MEHANIZMI INTERAKCIJ
prof.dr. Tadej Kotnik – Fakulteta za elektrotehniko

11.10

BIOLOŠKI UČINKI EMP
prof.dr. Gregor Serša - Onkološki inštitut

11.30

VPLIVI EMP NA ZDRAVJE
prof.dr. Ivan Eržen – Nacionalni inštitut za javno zdravje

12.00

GLAVNI ODMOR - KOSILO

13.00

MAGNETNA POLJA IN POJAVLJANJE RAKA PRI OTROCIH V SLOVENIJI
prof.dr. Vesna Zadnik – Onkološki inštitut

13.20

OCENA ZDRAVSTVENEGA TVEGANJA (v angleščini)
prof.dr. Paolo Ravazzani - CNR

13.40

UGOTAVLJANJE SKLADNOSTI IN UKREPI
dr. Blaž Valič – Inštitut za neionizirna sevanja

14.00

UVAJANJE NAČELA PREVIDNOSTI
dr. Fedor Černe – Prospex Institute

14.20

VLOGA KOMUNICIRANJA
Mitja Blagajac - Zgodba

14.40-15.00

SKLEPI IN ZAKLJUČEK SEMINARJA

Komu je seminar namenjen

 • zaposlenim na ministrstvih (nosilcih urejanja prostora), ki se ukvarjajo z izdajanjem smernic in mnenj,
 • zaposlenim na upravnih enotah, ki se ukvarjajo z izdajanjem dovoljenj pri graditvi objektov,
 • občinam, še posebej zaposlenim na oddelkih za okolje in prostor,
 • zdravnikom in zdravstvenim delavcem s področja javnega zdravja,
 • podjetjem, ki se ukvarjajo s pripravo občinskih prostorskih aktov,
 • podjetjem in posameznikom, ki se ukvarjajo z iskanjem lokacij za objekte in naprave EE,
 • podjetjem in posameznikom, ki se ukvarjajo z načrtovanjem in pripravljanjem projektne dokumentacije,
 • nadzornim in inšpekcijskim službam,
 • elektrooperaterjem,
 • podjetjem za distribucijo električne energije
 • strokovni javnosti

Lokacija in prijave na seminar

Strokovni seminar Odgovorno upravljanje problematike elektromagnetnih polj (EMP) pri umeščanju elektroenergetskih objektov v prostor bo potekal 7. septembra 2022 na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, Tržaška 25, Ljubljana.

Na seminar se prijavite z elektronsko prijavnico na www.inis.si, prek e-pošte: seminarji@inis.si ali po pošti: INIS, Pohorskega bataljona 215, 1000 Ljubljana.

Prijave sprejemamo do 31. avgusta 2022. Število prijavljenih je omejeno, zato se prijavite čim prej.

Udeležba na seminarju je brezplačna in vključuje: udeležbo na dogodku, druge materiale, knjigo EMS IN ZDRAVJE, osvežitev med odmorom in potrdilo o udeležbi.

Seminar bo za strokovne delavce točkovan s kreditnimi točkami.

Dodatne informacije