Inštitut za neionizirna sevanja
Home » Ali tehnologija 5G prinaša povečanje izpostavljenosti zaradi množice novih baznih postaj?

Ali tehnologija 5G prinaša povečanje izpostavljenosti zaradi množice novih baznih postaj?

od blazv

Z uvajanjem nove generacije mobilne telefonije 5G se bodo opuščale stare. Gre za 2G in 3G – torej za dva sistema, ki danes veliko prispevata k skupni izpostavljenosti. V prvi fazi je v letu 2023 predvideno postopno ugašanje 3G, v drugi fazi po letu 2025 pa je enako predvideno tudi za 2G.

Res je, da bo treba umestiti več celic oziroma baznih postaj 5G. V omrežje bo povezanih več pametnih naprav, zato bo moralo biti omrežje zmogljivejše. Toda več kot je baznih postaj, manjša je oddajna moč posamezne, s tem pa posamezna bazna postaja povzroča manjše izpostavljenosti. To lahko primerjamo s pogovorom – če sta osebi dovolj blizu, se slišita tudi, če govorita potiho in ni treba kričati. Nekdo, ki stoji deset metrov stran, pa ju ne sliši. Če bi osebi, ki se pogovarjata, stali vsaka na svojem koncu hodnika, bi morali biti tako glasni, da bi njun pogovor prišel tudi do ušes ljudi, ki z njim nimajo nič.

V javnosti velja zmotno prepričanje, da več anten baznih postaj (majhnih celic) pomeni večje izpostavljenosti. V resnici je ravno obratno. Majhne celice 5G imajo oddajno moč nekaj vatov, to je toliko, kot znaša oddajna moč mobilnega telefona v GSM območju ali usmerjevalnika Wi-Fi.