Inštitut za neionizirna sevanja
Home » GSM-R

GSM-R

od blazv

GSM-R omrežje je profesionalno brezžično omrežje za zagotavljanje tehnične in tehnološke interoperabilnosti evropskih železniških omrežij. GSM-R sistemi delujejo v številnih evropskih državah in so po načinu delovanja in uporabljeni frekvenci podobni sistemu mobilne telefonije 2. generacije – GSM 900. Točneje, bazne postaje sistema GSM-R delujejo med 921 in 925 MHz, medtem ko bazne postaje sistema GSM 900 delujejo med 925 in 956 MHz.

Z vidika vplivov na okolje so poleg frekvence najpomembnejši parametri oddajna moč ter usmerjenost anten. Oddajne moči baznih postaj GSM-R so med 20 in 100 W na anteno (tipično manj kot 30 W). Pomembno je, da so antene baznih postaj GSM-R zelo usmerjene, še posebej po višini. Veliko večino energije bazne postaje sevajo v ravnem snopu, ki poteka v višini anten in je širok do 10°. Vplivno območje bazne postaje GSM-R (območje, kjer so lahko presežene mejne vrednosti) za I. območje varstva pred sevanji se nahaja v višini anten in lahko sega od 18,6 m od anten pri oddajni moči 20 W do približno 45 m od anten pri oddajni moči 100 W. Pod antenami obremenitve hitro upadejo in že na višini 2 m pod antenami mejne vrednosti niso presežene nikjer.

Vplivno območje bazne postaje GSM-R oddajne moči 100 W v višini anten

Več o sistemu GSM-R in s tem povezanih vprašanjih si lahko preberete v spodnjih dveh publikacijah:

  • Gajšek P, Valič B, Škrk D. Digitalno železniško radijsko omrežje GSM-R: Elektromagnetna sevanja – najpogostejša vprašanja in odgovori. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Inštitut za neionizirna sevanja, Uprava RS za varstvo pred sevanji, 2014.
  • Gajšek P, Valič B, Škrk D. Digitalno železniško radijsko omrežje GSM-R: Elektromagnetna sevanja. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Inštitut za neionizirna sevanja, Uprava RS za varstvo pred sevanji, 2014.