Inštitut za neionizirna sevanja
Home » Naprave v medicini

Naprave v medicini

od blazv

Za dosego pozitivnih fizioterapevtskih učinkov se v medicini uporabljajo tudi visokofrekvenčni generatorji srednjih moči do 500 W in standardiziranih frekvenc. Zato jih imamo za namenske vire, ki v svojo okolico sevajo poleg koristnih za pacienta, tudi parazitna elektromagnetna polja navzočim operaterjem. Medicinske terapevtske naprave so razporejene v dve skupini, in sicer za kratkovalovno terapijo s frekvencami od 3 do 300 MHz in za mikrovalovno terapijo s frekvencami od 300 MHz do 30 GHz. Najpogosteje se uporabljajo delovne frekvence v kratkovalovnem območju 13,56 MHz in 27,12 MHz ter v mikrovalovnem 2450 MHz.

Vrednosti električnega in magnetnega polja v fizioterapiji

vir EMSoddajna moč [kW]frekvenca [MHz]oddaljenost [m]višina [m]električno polje E [V/m] magnetno polje H [A/m]
kratkovalovna terapija0,4271
0,2
1,580-500
900
0,2-0,5
3
mikrovalovna terapija0,524501
0,2
1,5170
220
2
2,5