Inštitut za neionizirna sevanja
Home » Izboljšanje razumevanja nizkofrekvenčnih magnetnih polj z razširjeno resničnostjo

Izboljšanje razumevanja nizkofrekvenčnih magnetnih polj z razširjeno resničnostjo

od blazv

Nizkofrekvenčna magnetna polja so zaradi množice elektronskih naprav pogosto prisotna v našem vsakdanjem življenju. Zaradi uporabe najrazličnejših strojev in naprav so visoke vrednosti pogostejše na delovnem mestu. Z vidika zagotavljanja varnosti in zdravja je potrebno tovrstna polja izmeriti ter ovrednotiti izpostavljenost zaposlenih. Da bi nadrejenim in zaposlenim olajšali razumevanje magnetnih polj na delovnem mestu, so avtorji študije razvili aplikacija razširjene resničnosti (AR) za vizualizacijo izmerjenih vrednosti električnega polja in s tem povezanih varnostnih odmikov.

S pomočjo spletne ankete so ocenili, ali je razvita aplikacija učinkovita, torej ali se je razumevanje izpostavljenosti magnetnim poljem na delovnem mestu zaradi njene uporabe povečalo. V raziskavi so udeleženci prejeli običajno poročilo o meritvah ali pa poročilo, kateremu so bile dodane slike pridobljene z AR. Rezultati ankete kažejo, da so posamezniki, ki so prejeli poročilo z dodatnimi slikami pridobljenimi z AR, subjektivno ocenjeno lažje odgovarjali na vprašanja o izpostavljenosti magnetnim poljem na delovnem mestu. Poleg tega se je ta skupina tudi objektivno bolje odrezali pri odgovorih na vprašanja, povezana z njihovo izpostavljenostjo magnetnim poljem, kot skupina z običajnim poročilom. Rezultati študije kažejo, da lahko slike pridobljene z AR izboljšajo razumevanje izpostavljenosti magnetnim poljem na delovnem mestu.

Soyka F, Simons J. Improving the Understanding of Low Frequency Magnetic Field Exposure with Augmented Reality. Int J Environ Res Public Health 19 (17): 10564, 2022. DOI: /10.3390/ijerph191710564