Inštitut za neionizirna sevanja
Home » Izpostavljenost električnim in magnetnim poljem – pregled aktualnih ugotovitev

Izpostavljenost električnim in magnetnim poljem – pregled aktualnih ugotovitev

od blazv

Izpostavljenost električnim (NF EP) in magnetnim (NF MP) poljem omrežne frekvence 50 Hz povzročajo različne vrste virov, od tistih, ki so povezani s proizvodnjo, prenosom in distribucijo električne energije do tehnologij običajne rabe, kot so gospodinjske naprave ali električna vozila. Določanje ravni izpostavljenosti ljudi je temeljni korak v procesu obvladovanja zdravstvenih tveganj, vendar to največkrat predstavlja velik izziv zaradi razlik v uporabljenih pristopih, metodologiji in instrumentariju med izvedenimi študijami. Cilj tega prispevka je predstaviti pregled raziskovalnih prizadevanj o ugotavljanju izpostavljenosti NF EP in NF MP v vsakdanjem okolju v zadnjih letnih (od leta 2015 do danes) ob upoštevanju različnih virov in različnih pristopov, uporabljenih za oceno izpostavljenosti. Vse ravni izpostavljenosti NF EP in NF MP so bile nižje od mejnih vrednosti, ki jih določajo smernice ICNIRP za prebivalstvo.

Nadalje, zbrane študije o meritvah osebne izpostavljenosti NF MP so pokazale, da je geometrična povprečna vrednost NF MP nižja od 0,4 µT.

Višje vrednosti NF MP so bile izmerjene v stanovanjih zelo blizu vgrajenih transformatorskih postaj. Gospodinjske električne naprave so sicer povzročale relativno visoke stopnje izpostavljenosti NF MP v njihovi bližini, vendar je običajno trajanje takšne izpostavljenosti časovno izjemno omejeno.

Bonato M, Chiaramello E, Parazzini M, Ravazzani P, Gajšek P. Extremely Low Frequency Electric and Magnetic Fields Exposure: Survey of Recent Findings, IEEE Journal of Electromagnetics, RF and Microwaves in Medicine and Biology Print ISSN: 2469-7249 Online ISSN: 2469-7249 DOI: 10.1109/JERM.2023.3268555