Inštitut za neionizirna sevanja
Home » Modeliranje metode konduktivne zanke za zmanjšanje magnetnega polja pod daljnovodi

Modeliranje metode konduktivne zanke za zmanjšanje magnetnega polja pod daljnovodi

od blazv

V pričujočem delu je avtor predstavil metode za nadzor in zmanjšanje izpostavljenosti magnetnim poljem, ki jih povzročajo obstoječi ali načrtovani daljnovodi, ki potekajo skozi urbana območja in lahko presegajo mejne vrednosti, ki jih določajo mednarodne smernice ICNIRP. Metoda temelji na namestitvi prevodne zanke pod razpon, kjer se zahteva zmanjšanje polja po principu elektromagnetne indukcije (Faradayev zakon in Lenzovo pravilo). S tem se generira dodatno magnetno polje, ki nasprotuje magnetnemu polju daljnovoda, skupno magnetno polje ima posledično nižje vrednostjo od začetne. Izračun v teji študiji upoštevajo tudi poves vodnikov zaradi njihove lastne teže, kar pomeni izboljšanje metode in daje večjo podporo rezultatom. Poleg tega se metoda uporablja za različne vrste konfiguracij električnih vodov z namenom, da se lažje najde idealna lokacija, kjer bi z namestitvijo dodatne zanke dosegli največjo zmanjšanje magnetnega polja.

Gonzales P. Modeling of the Conductive Loop Method to Mitigate the Magnetic Field beneath Urban Power Lines. 2022 IEEE ANDESCON, Barranquilla, Colombia, 2022, pp. 1-7, doi: 10.1109/ANDESCON56260.2022.9989840.