Inštitut za neionizirna sevanja
Home » Posodobljena E-karta obremenjenosit okolja z visokofrekvenčnimi EMS v Sloveniji

Posodobljena E-karta obremenjenosit okolja z visokofrekvenčnimi EMS v Sloveniji

od blazv

E-karta obremenjenosti okolja z visokofrekvenčnimi EMS je bila posodobljena. Pri izračunu so bili upoštevani naslednji viri:

  • 4 srednjevalovni AM radijski oddajniki,
  • 400 FM radijskih oddajnikov,
  • 27 digitalnih radijskih oddajnikov T-DAB,
  • 261 televizijskih oddajnikov,
  • 11.829 celic baznih postaj GSM (2. generacija mobilne telefonije),
  • 9.228 celic baznih postaj UMTS (3. generacija mobilne telefonije),
  • 22.697 celic baznih postaj LTE (4. generacija mobilne telefonije),
  • 2.969 celic baznih postaj 5G (5. generacije mobilne telefonije),
  • 726 celic baznih postaj GSM-R.

Število virov se je iz 38.442 v letu 2021 povečalo na 48.141. Pri tem je opazno, da se je povečalo predvsem število celic baznih postaj sistema LTE (4. generacija mobilne telefonije), saj se je iz 16.190 povečalo na 22.697, ter število celic baznih postaj sistema 5G (5. generacije mobilne telefonije), ki se je iz 0 povečalo na 2.969. Število ostalih virov se ni znatno spremenilo, upada pa število celic baznih postaj UMTS (3. generacije mobilne telefonije).
Sočasno s povečanjem števila virov so se povečale tudi povprečne obremenjenosti okolja. V letu 2021 je povprečna obremenjenost znašala 0,14 odstotka mejnih vrednosti za I. območje varstva pred sevanji, v letu 2023 pa znaša 0,16 odstotka mejnih vrednosti. Vsekakor pa vrednosti kažejo, da so povprečne vrednosti zelo nizke, kljub temu, da se izračun izvede za najbolj neugodne razmere, ko so vsi viri polno obremenjeni in oddajajo z največjo močjo. Za bazne postaje mobilne telefonije pa je znano, da je njihova povprečna oddajna moč znatno nižja, saj je odvisna od njihove obremenjenosti, ki pa se časovno spreminja in zato njihova oddajna moč le izjemoma doseže največjo oddajno moč, v povprečju pa je dosti nižja od največje oddajne moči.