Inštitut za neionizirna sevanja
Home » Izpostavljenost otrok nizkofrekvenčnim magnetnim poljem v Sloveniji

Izpostavljenost otrok nizkofrekvenčnim magnetnim poljem v Sloveniji

od blazv

Objavljena je nova študija (Žagar et al. 2023), ki obravnava izpostavljenost otrok nizkofrekvenčnim magnetnim poljem glede na bivališče in oddaljenost od visokonapetostnih daljnovodov in pojavnostjo raka v Sloveniji. Nekatere predhodne raziskave so pokazale, da lahko povprečna dnevna izpostavljenost nizkofrekvenčnim magnetnim poljem (NF MF) več kot 0,3 ali 0,4 μT potencialno poveča tveganje za otroško levkemijo. Da bi omogočili izračune MF okoli visokonapetostnih daljnovodov za celotno Slovenijo, je bila razvita nova tridimenzionalna metoda, ki vključuje natančne podatke o nadmorski višini terena za izračun dolgoročnega povprečja NF MP. Podatke o populaciji slovenskih otrok in mladostnikov ter rakavih bolnikih z levkemijo v starosti 0–19 let, možganskimi tumorji v starosti 0–29 let in rakom nasploh v starosti 0–14 let za 12-letno obdobje 2005–2016 so pridobili iz Slovenski register raka.

Po obsežnem izračunu za celotno državo je v Sloveniji le 0,5 % otrok in mladostnikov, mlajših od 19 let, živelo na območju blizu visokonapetostnih daljnovodov z vrednostjo NF MP nad 0,1 μT. Tveganje za raka pri otrocih in mladostnikih, ki živijo na območjih z višjo vrednostjo NF MP se ni pomembno razlikovalo od tveganja njihovih vrstnikov. Nova metoda omogoča razmeroma hiter izračun vrednosti NF MP za poljubne obremenitve elektrodistribucijskega omrežja, saj se vrednost posameznega vira za poljubno obremenitev izračuna s skaliranjem vrednosti za nazivno obremenitev, kar omogoča tudi bistveno hitrejšo prilagoditev obračunskih ocen v elektrodistribucijskem omrežju.

Žagar T, Valič B, Kotnik T, Korat S, Tomšič S, Zadnik V, Gajšek P. Estimating exposure to extremely low frequency magnetic fields near high-voltage power lines and assessment of possible increased cancer risk among Slovenian children and adolescents. Radiol Oncol 57 (1): 59-69, 2023.