Inštitut za neionizirna sevanja
Home » Radiodifuzija

Radiodifuzija

od blazv

Ste med prižiganjem svojega radijskega sprejemnika kdaj pomislili na to, kaj pomenita znani oznaki AM in FM? Radijski signali so opisani kot amplitudno modulirani (AM) ali frekvenčno modulirani (FM), to pa je odvisno od načina prenosa informacije. AM-signale uporabljamo pri prenosu na dolge razdalje, FM-valovi pa pokrivajo lokalna območja; zagotavljajo kakovostnejši zvok v stereotehniki.

AM-signali se prenašajo prek velikih antenskih sistemov, ki so lahko visoki več deset metrov in so na mestih, ki javnosti niso dostopna (ograjeno območje). Izpostavljenosti v neposredni bližini anten in napajalnih kablov so lahko precejšnje, vendar je to bolj kot za prebivalstvo lahko nevarno za vzdrževalce anten.

TV- in FM-radijske antene so precej manjše od AM-anten in so nameščene na vrhovih visokih stolpov. Stolpi služijo kot podporni sistem anten. Ker so izpostavljenosti ob vznožju teh stolpov nižje od priporočenih mejnih vrednosti, dostop do njih za javnost ni zaprt. Majhne TV- ali radijske antene so včasih pritrjene na vrhu stavb; v tem primeru je morda potrebno zavarovati dostop na streho.

Vrednosti električnega polja različnih radijskih in TV oddajnikov

viroddajna moč [kW]frekvenca [MHz]oddaljenost [m]električno polje E [V/m]
srednjevalovni radijski oddajnik (AM)3000,9181008
radijski oddajnik (FM)10096,31001
televizijski oddajnik505221005

Tudi pri radiodifuziji se dogajajo spremembe v tehnologiji. Pred nekaj leti je analogni televizijski oddajni sistem zamenjala digitalna televizija DVB-T, ki prinaša številne prednosti tako za uporabnike kot tudi z vidika rabe frekvenčnega prostora. V zadnjem času pa se pospešeno uvaja tudi digitalni radio DAB.

Antene za mikrovalovne zveze (spodaj) in FM antene (zgoraj) na antenskem stolpu na Trstelju