Inštitut za neionizirna sevanja
Home » Indukcijsko kuhališče

Indukcijsko kuhališče

od jure
Za razliko od običajne steklokeramične kuhalne plošče, ki deluje kot uporovni grelnik, indukcijske kuhalne plošče segrevajo hrano s pomočjo visokofrekvenčnih magnetnih polj. Ta povzročijo vrtinčne tokove v dnu posode, zaradi česar se posoda segreje. Indukcijska kuhališča zaznajo velikost dna posode in segrevajo samo dno. Kuhalna plošča se segreva zgolj posredno in minimalno, saj nanjo prehaja toplota segrete posode. Tako je bojazen pred opeklinami z indukcijskimi kuhališči odveč. Ker gre v tem primeru za neposredno segrevanje posode (ne posredno segrevanje prek steklokeramične plošče), je izkoristek indukcijskih kuhalnih plošč zelo visok. Indukcijske kuhalne plošče so sorazmerno močan vir magnetnega polja, saj znaša moč posameznega indukcijskega kuhališča do 2 kW, skupno za vsa štiri indukcijska kuhališča pa do 7,5 kW. Delujejo v frekvenčnem območju 20 do 100 kHz.

Izpostavljenosti

Jakost magnetnega polja, ki ga povzroča indukcijska kuhalna plošča, je v veliki meri odvisna od posode, ki jo namestimo na kuhalno ploščo. Če je posoda pravilne velikosti za izbrano kuhališče in je namenjena za uporabo na indukcijskem kuhališču, je magnetno polje manjše. Pomembno pa je tudi, da je posoda nameščena točno na sredino označenega območja kuhališča. Opravljene meritve kažejo, da je sevanje na razdalji več kot 30 cm od roba kuhalne plošče manjše od predpisanih mejnih vrednost (8,75 μT).

Magnetno polje indukcijskega kuhališča

napravafrekvenčno območje [kHz]oddaljenost [cm]magnetno polje [µT]
indukcijsko kuhališče, pravilno nameščena ustrezna posoda20 – 1001
10
30
8
3
1
indukcijsko kuhališče, pravilno nameščena neustrezna posoda20 – 1001
10
30
22
5
2
indukcijsko kuhališče, nepravilno nameščena ustrezna posoda20 – 1001
10
30
18
8
2
indukcijsko kuhališčea, nepravilno nameščena neustrezna posoda20 – 1001
10
30
35
14
3

Električna poljska jakost v človeku

Objavljeni so numerični izračuni električne poljske jakosti znotraj človeškega telesa zaradi magnetnega polja indukcijske kuhalne plošče. Rezultati so pokazali, da so sicer izpostavljenosti velike, a nižje od mejnih vrednosti.
Velikokrat se v povezavi z uporabo indukcijskega kuhališča še posebej izpostavlja problem varnosti nosečnic in otrok. Na Inštitutu za neionizirna sevanja smo opravili numerične izračune izpostavljenosti nosečnice v 26 in 30 tednu nosečnosti ter 6 in 11 letnega otroka. Povzetek rezultatov kaže, do so bile najvišje izračunane vrednosti električne poljske jakosti v človeškem telesu 0,11 in 0,66 V/m za nosečnico v 26 in 30 tednu ter 0,28 in 2,28 V/m za 6 in 11 letnega otroka. Mejne vrednosti znašajo 4,25 V/m.

 

Priporočila

Vedno uporabljajte posodo, namenjeno za uporabo na indukcijski plošči. Če je posoda namenjena za uporabo na indukcijski plošči, je to označeno na njenem dnu.
Posoda naj bo ustrezne velikosti za posamezno kuhališče. Vedno jo namestite na sredino kuhališča. Sevanje bo tako manjše, zagotovili pa boste visok izkoristek.
Da bi preprečili induciranje dodatnih tokov v vašem telesu, med kuhanjem ne uporabljajte kovinskih kuhalnic ali ostalega pribora.
Čeprav raziskave kažejo na dovolj visoko stopnjo imunosti srčnih spodbujevalnikov ali defibrilatorjev na motnje zaradi zunanjih polj naj se imetniki pred uporabo indukcijske kuhalne plošče posvetujejo z zdravnikom.