Inštitut za neionizirna sevanja
Home » Transformatorska postaja

Transformatorska postaja

od jure
Sestavni del elektroenergetskega omrežja so tudi transformatorske in razdelilne transformatorske postaje, ki pretvarjajo električno energijo pri visoki napetosti v električno energijo pri nizki napetosti ali obratno. Glavni del takšne postaje je transformator. V njem sta na skupnem feromagnetnem jedru primarno in sekundarno navitje. Transformator deluje na principu indukcije: na primarno navitje priključimo izmenično napetost, tako primarno navitje ustvarja spremenljivo magnetno polje, katerega feromagnetno jedro še dodatno ojači. Na sekundarnem navitju se zaradi spreminjanja magnetnega polja inducira napetost, katera je odvisna od števila ovojev. Tako imenovano prestavno razmerje transformatorja, to je razmerje med primarno in sekundarno napetostjo, določa razmerje med številom ovojev primarnega navitja in številom ovojev sekundarnega navitja. Postaje se med seboj razlikujejo glede na njihov namen. Tako so v urbanih središčih nameščene tako imenovane transformatorske postaje (TP), velikokrat na podeželju srečamo transformatorje, nameščene na daljnovodne drogove, poznamo pa tudi velike razdelilne transformatorske postaje (RTP), ki skrbijo za prenos električne energije in so vanje napeljani številni daljnovodi.

V naseljih so za napajanje uporabnikov nameščene manjše TP, ki 10 ali 20 kV napetost transformirajo v 0,4 kV. Nazivne moči takšnih TP so od nekaj deset kVA pa vse do nekaj MVA, najbolj običajna in razširjena pa je TP moči 630 kVA. Nameščene so lahko v transformatorskih stavbah ali na nadzemnem drogu daljnovoda. Ne glede na namestitev povzročajo v svoji okolici razmeroma majhno električno polje, ki je podobno električnemu polju napajalnih kablov. Zato je pri določanju vplivnega območja pomembno magnetno polje oziroma gostota magnetnega pretoka.
Značilna TP v naselju (630 kVA) povzroča sevalne obremenitve, ki so že na razdalji približno 5 m nižje od zakonsko določenih mejnih vrednosti za I. območje varstva pred EMP. Tako ni pričakovati, da bi lahko taka postaja kakorkoli povečala električna in magnetna polja, ki so v stanovanju stalno navzoča zaradi sevanj gospodinjskih naprav ter električnega ožičenja. Oddaljenosti, ki so manjše od 5 m, si zaslužijo dodatno pozornost in natančnejše meritve. Še posebej je pomembno preučiti sevalne obremenitve v primeru, ko se transformator umešča v sam stanovanjski objekt in ne v ločeno, več metrov oddaljeno zgradbo. V primeru nepravilne namestitve so lahko v objektu namreč prisotne velike sevalne obremenitve zaradi delovanja transformatorja